(Poistunut julkaisusta)

Juristi / Metsäkeskus, Lahti/Avoin
MPS

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.3.2020


Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Metsäkeskuksen budjetti on 48 milj. euroa ja henkilöstön määrä 570.

Haemme Metsäkeskukseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Juristia

joka johtavana asiantuntijana

 • vastaa Metsäkeskuksen sopimusten juridisesta sisällöstä ja sopimushallinnasta
 • osallistuu sopimusneuvotteluihin
 • tuntee hyvin kilpailulainsäädännön ja pystyy soveltamaan sitä sopimushallinnan ja palvelujen kehittämisessä
 • edustaa Metsäkeskusta sopimusten tulkintaerimielisyyksien selvittelyssä
 • tukee hankintojen ja kilpailutusten valmistelua ja toteutusta
 • ohjaa ja kouluttaa omaa henkilöstöä sopimusten valmistelussa, hankinnoissa ja kilpailutuksista
 • laatii aihealueeseen liittyviä lausuntoja ja kannanottoja johdon toimeksiannosta
 • toimii tiiviissä yhteistyössä Metsäkeskuksen palveluiden ja palvelualueiden kanssa

Sopimushallinnan ja kilpailulainsäädännön lisäksi tehtäviä täydennetään muilla lainopillisilla tehtävillä valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. Metsäkeskuksessa on hankinta-asiantuntija, joka tekee tiivistä yhteistyötä juristin kanssa.

Odotamme hakijalta

 • tehtävään soveltuvaa oikeustieteellistä koulutusta
 • osaamista ja kokemusta sopimusjuridiikan hallinnasta
 • hankinta- ja kilpailulainsäädännön vahvaa osaamista
 • julkishallinnon tuntemusta
 • hyviä neuvottelu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
 • kielitaitolain vaatimaa ja riittävää työtehtävien edellyttämää kielitaitoa

Tarjoamme viihtyisän työympäristön, joustavat työajat ja hyvät mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen Tes:n palkkaryhmän 12 mukaan, jonka peruspalkka on 4087,90 euroa. Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa.

Tehtävän toimipaikka on ensisijaisesti Lahti tai vaihtoehtoisesti jokin muu maakuntakeskuksiin sijoittuva toimisto.

Lisätietoja tehtävästä antaa MPS-konsultti Hanna Ruohonen ma 16.3. klo 13–14 tai ti 24.3. klo 13–14,  puh. 020 746 9470. Lähetä CV:si ja hakemuksesi palkkatoiveineen hakupainikkeen kautta viimeistään 29.3.2020 mennessä.