(Poistunut julkaisusta)

Joustavan pienryhmän opettaja, Kalajärven koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.2.2021

Haemme joustavan pienryhmän opettajaa alakouluun. Tehtäviin kuuluu sekä samanaikais- että pienryhmäopetusta. Etsimme opettajaa, joka osaa ohjata ja tukea oppilaita yksilöllisesti heidän oppimisen haasteissaan ammattilaisen ottein. Joustavan pienryhmän opettaja rakentaa toiminnallaan koko kouluyhteisöä ja tekee monipuolista yhteistyötä muiden työyhteisön jäsenten kanssa.

Kalajärven koulussa on tavoitteena, että oppilas oppii yksilöllisesti omista lähtökohdistaan käsin. Samalla oppilas on osa hänelle merkityksellistä oppimisyhteisöä, jonka toimintaa opettaja ohjaa. Etsimme opettajaa, joka näkee oppimisen vahvan yhteyden hyvinvointiin ja kasvamiseen.

Kerro hakemuksessasi, minkälaista osaamista ja kokemusta sinulla on edellä mainituista asioista. Tarjoamme yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön ja upeat puitteet hyödyntää lähiluontoa opetuksessa. Hae mukavaan joukkoomme!

Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun ke 3.3. klo 9.30-11.30 Haastattelut toteutetaan etäyhteyksien avulla.

Koulun nimi: Kalajärven koulu
Koulun osoitteet:
Alakoulu: Hiirisuontie 1, 02970 Espoo
Yläkoulu: Auroranmäki 1, 02940 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun aineenopettajan tai luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme erityispedagogiikan opintoja. Työn menestyksellinen hoitaminen vaatii myös hyvää organisointikykyä ja kykyä vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme monipuolista kokemusta oppimisen tuen antamisesta perusopetuksessa.

Kalajärven koulussa tuetaan oppilaiden hyvinvointia, kasvamista ja oppimista siten, että jokainen lapsi ja nuori yltää omaan parhaimpaansa. Heistä kasvaa tulevaisuuden osaajia, jotka tuntevat omat vahvuutensa ja osaavat työskennellä tavoitteellisesti osana yhteisöä. Oppilaita kannustetaan vaikuttamaan aktiivisesti yhteisiin asioihin.

Alakoulu ja yläkoulu toimivat eri toimipisteissä lukuvuosina 2020-2023 koulun uudisrakennushankkeen vuoksi. Uusi koulu valmistuu elokuussa 2023.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).