(Poistunut julkaisusta)

Johtavan sairaalasielunhoitajan virka
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.1.2020

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana johtavan sairaalasielunhoitajan virka, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut 

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite 
Sairaalasielunhoito sekä sen johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen. 

Tehtävän pääasiallinen sisältö 
- Sielunhoidon erityispalvelujen tiimin lähiesimies Oulun seurakuntayhtymän määrittelemien tiimiesimiehen vastuualueiden mukaisesti 
- Toimia sielunhoitajana mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien, heidän perheittensä ja henkilökunnan parissa sairaanhoitopiirissä. 
- Toimia sielunhoitajana työnjaon mukaisilla OYS:n somaattisilla osastoilla tukien potilaita, omaisia ja henkilökuntaa 
- Kirkolliset toimitukset - Huolehtia työalansa yhteistyösuhteista yhtymän, kokonaiskirkon ja sairaaloiden parissa 
- Työalan sisäinen ja ulkoinen viestintä 
- Vastata sairaalasielunhoidon ympärivuorokautisesta päivystyksestä ja osallistua vuorollaan siihen 
- Muut esimiehen määräämät tehtävät 

Muuta tehtävän sisällöstä 
- Kouluttajana sielunhoitotyön erityiskysymyksissä 
- Kyky toimia toisen organisaation sisällä 

Kelpoisuusehdot 
- Teologian maisterin tutkinto ja pappisvihkimys 
- Sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus 

Huomioitavaa 
Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Palvelussuhteen ajankohta 1.4.2020 alkaen.

Koeaika 6 kk.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaisesti.  Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta). 

Hakuaika päättyy 10.2.2020 klo 15. 

Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa.   

Viran täyttää Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.