(Poistunut julkaisusta)

Johtavan palotarkastajan sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.11.2019

Kuvaus tehtävästä: Tehtävä on sijoitettu onnettomuuksien ehkäisyn palveluyksikköön. Johtava palotarkastaja toimii asiantuntijatehtävissä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella. Tehtävät ovat monipuolisia ja haastavia liittyen koko onnettomuuksien ehkäisyn toimintakenttään. Johtava palotarkastaja on riskienhallintapäällikön sijainen.

Työpaikan nimi: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Onnettomuuksien ehkäisyn palveluyksikkö

Työaika: toimistotyöaika

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimukset: Päätoimiselta pelastustoimintaan osallistuvalta päällystöltä vaadittava kelpoisuus tai soveltuva korkeakoulu- tai insinöörin tutkinto ja riittävä perehtyneisyys pelastustoimen tehtäviin.

Tehtävässä edellytetään vähintään B-luokan ajokorttia.
Lisäksi edellytämme, että hakija antaa pyydettäessä luvan turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen ennen viran vastaanottoa.

Arvostamme molempien kotimaisten kielten taitoa sekä asiantuntijatehtävissä edellytettäviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja.

Haastattelut on alustavasti ajoitettu 28.11. ja 2.12 aamupäiville.