(Poistunut julkaisusta)

Johtavan diakoniatyöntekijän virka
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Katariinanseurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.10.2020

Johtava diakoni toimii diakoniatiimin lähijohtajana. Tehtävään kuuluu hallinnollisia tehtäviä, seurakunnan diakonian kokonaissuunnittelua sekä asiakasvastaanottotyötä. Tässä virassa suunnitellaan myös perheiden ja nuorten aikuisten parissa tehtävää diakonista työtä. Diakonian viranhaltija osallistuu myös muuhun seurakuntatyöhön. Valittava diakoni kuuluu kolmen hengen diakoniatiimiin.

Työssä tarvitaan kokonaiskäsitystä diakoniasta, organisointikykyä ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, valmiuksia sietää diakoniaan sisältyvää kuormitusta sekä sitoutuneisuutta kirkon työhön. Työ sisältää myös ilta-, viikonloppu- ja leirityötä.

Palkkaus on vaativuusryhmän 503/40 mukainen.
Lisäksi työkokemuksen perusteella voi saada enintään 15 %:n vuosisidonnaisen lisän.

Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev. lut. kirkon jäsen, joka on suorittanut piispainkokouksen edellyttämän diakonian tutkinnon. Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty todistus terveydentilastaan sekä Rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Virka täytetään vuoden 2021 alusta tai sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Ensimmäinen haastattelukierros kutsutuille on 23.11.klo 16 alkaen ja toinen 9.12. klo 17.30 alkaen.

Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle 16.11.2020 mennessä Kirkko HR:n kautta.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Leena Kairavuo 040 341 7216 leena.kairavuo@evl.fi