(Poistunut julkaisusta)

Johtava ylitarkastaja
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.8.2019

Organisaation esittely

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kuuluu ympäristöministeriön hallinnonalaan ja vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. Myönnämme asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaamme ja valvomme ARA-asuntokannan käyttöä. Olemme mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuotamme alan tietopalvelua. Olemme asumisen asiantunteva kumppani ja edistämme ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. Palveluksessamme on 70 henkilöä. Toimitilamme sijaitsevat Lahdessa.

Tahtonamme on uudistua, toimia aktiivisesti muutoksia ennakoiden ja tehdä asioita aikaisempaa paremmin. Arvostamme asiakkaitamme ja toimimme asukaslähtöisesti. Etsimme oikeudenmukaisia ratkaisuja asiakkaidemme tilanteisiin. Teemme kannustavaa ja vastuullista yhteistyötä sidosryhmien kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

ARA on savuton työpaikka.

Tehtävän kuvaus

ARA vastaa korjausavustusten myöntämisestä, maksamisesta sekä seurannasta. Korjausavustusta voidaan myöntää ikääntyneille ja vammaisille henkilöille asuntojen korjaamiseen ja taloyhtiöille liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus). Lisäksi avustusta voidaan myöntää kerrostalohissien rakentamiseen ja sähköautojen latausinfran rakentamiseen. Uudessa hallitusohjelmassa on kirjaus kolmesta uudesta korjausavustuksesta 1.1.2020 lukien.

ARA hakee johtavaa ylitarkastajaa korjausavustusryhmään!

Johtavan ylitarkastajan tehtävään kuuluvat korjausavustuksiin liittyvät ohjaus- ja toimeenpanotehtävät. Johtava ylitarkastaja huolehtii avustushakemusten käsittelyprosessin sujuvuudesta, avustushakijoiden ohjauksesta ja korjausavustusryhmän operatiivisesta johtamisesta siten, että asiakaspalvelu on sujuvaa ja laadukasta. Avustushakemusten käsittelyprosessi sisältää asiakasneuvonnan, ohjeet, viestinnän sekä avustuspäätösten valmistelun, esittelyn ja tiedoksiannot. Johtava ylitarkastaja osallistuu työryhmiin ARAn edustajana sekä tarvittaessa muihin avustushakemuksiin liittyviin tehtäviin. Sidosryhmätyöskentely on oleellinen osa tehtävää.

Kyseessä on vakituinen johtavan ylitarkastajan virka ja viranhaltija määrätään 4 vuoden määräajaksi esimiestehtävään, jossa hän toimii noin kymmenen asiantuntijan esimiehenä. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta näyttöä onnistuneesta esimiestyöstä, jossa olet johtanut henkilöstöä ja toimintaa tavoitteellisesti, tuloksellisesti ja laadukkaasti asiakaspalveluympäristössä työyhteisöä rakentaen myös muutostilanteissa. Odotamme kokemusta julkishallinnon toiminnasta, joka on hankittu työskentelemällä julkishallinnon tehtävissä tai sidosryhmissä. Parhaimmat edellytykset tehtävässä menestymiseen antaa ylempi korkeakoulutasoinen koulutus, erityisesti oikeus- tai hallintotieteen alalta. Tehtävien hoitamisessa tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Toivomme sinulta aktiivista, oma-aloitteista ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta ja hyvää ajankäytön hallintaa sekä kykyä omaksua ja hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot, joiden pohjalta yhteistyö ja kommunikointi eri sidosryhmien kanssa on sujuvaa. Odotamme sinulta halua ja kykyä kehittää vastuualuettasi. Viestit ja argumentoit selkeäsanaisesti.

Luemme eduksesi kokemuksen valtionavustustoiminnasta ja valmentavasta johtamisotteesta.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.10.2019
Tehtävässä aloitus 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 28.8.2019 12:00
ID: 35-76-2019

Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamo
PL 30
15141 Lahti

Palkkaukseen liittyvät tiedot

ARAn palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuudenarviointiin. Palkkaluokka määrittyy tehtäväkuvan perusteella. Johtavan ylitarkastajan tehtävän vaativuusluokka on 9,5 (tehtäväkohtainen palkanosa 3801,86 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa n. 4-30 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Ajalle, jona henkilö toimii esimiestehtävässä, hakija voi esittää palkkatoivomuksen.

Edut

Tarjoamme erittäin monipuolisen ja laaja-alaisen tehtävän, jossa pääset kehittymään ja toimimaan kansallisesti vaikuttavien avustuksien parissa.

ARAssa on käytössä liukuva työaika, tuettu työpaikkaruokailu, etätyömahdollisuus, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, työmatkatuki ja tuki virike- ja liikuntatoimintaan.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Heli Huuhka
apulaisjohtaja
029 525 0820

Toimipiste

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Vesijärvenkatu 11 A
15140 Lahti

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa Heli Huuhka 7.-14.8. ja 26.-28.8.
Hakijoiden nimet ovat julkisia.
Työ edellyttää jonkin verran matkustamista, toimialueena Suomi.
Rekrytointiprosessissa voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.
Haastattelut tehtävään ovat 6.9.

Lisätietoja: ARA korjausavustukset

asiakaspalvelu