(Poistunut julkaisusta)

Johtava ylilääkäri
HUS Diagnostiikkakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.3.2020

HUS Diagnostiikkakeskus on Suomen johtava kliinisten laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tuottaja. HUS Diagnostiikkakeskus muodostuu HUSLABin ja HUS Kuvantamisen tulosyksiköistä. HUS Diagnostiikkakeskuksen pääasiallinen toiminta-alue on HUS-kuntayhtymän erikoissairaanhoito ja HUSiin kuuluvien kuntien perusterveydenhuolto sekä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) alueen laboratorio- ja kuvantamistoiminta. Vuoden vaihteessa toimintamme laajeni Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueelle. HUS Diagnostiikkakeskuksessa työskentelee n. 3400 laboratorio- ja kuvantamisalan asiantuntijaa ja toimintaa on noin 170 toimipisteessä.

Haemme HUS Diagnostiikkakeskuksen hallintoon johtavaa ylilääkäriä vakituiseen virkasuhteeseen 1.8.2020 alkaen.

Johtavan ylilääkärin tehtävänä on edistää diagnostiikan laatua ja vaikuttavuutta, osallistua osaltaan asiakasneuvotteluihin sekä vastata diagnostiikkatoimintojen laadusta ja potilasturvallisuudesta yhteistyössä toimiala- ja vastuualuejohtajien kanssa. Lisäksi hänen tehtävänään on edistää lääketieteellistä tutkimusta ja opetusta sekä muuta yliopistoyhteistyötä. Hän huolehtii osaltaan potilasvahinkoasioiden sekä potilasmuistutusten käsittelystä sekä päättää lääketieteellisten tutkimusprojektien tutkimusluvista HUS Diagnostiikkakeskuksessa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää vahvaa kokemusta ja näyttöä diagnostisten palvelujen laadun kehittämisestä, kykyä strategian tavoitteiden toteuttamiseen uudistuvassa organisaatiossa, kiinnostusta ja halua toiminnan aktiiviseen kehittämiseen ja uudenlaisten toimintatapojen kokeilemiseen, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja itsenäistä työskentelyotetta.

Suoritettu johtamiskoulutus katsotaan hakijan eduksi.

Tule hyvän työn tekijäksi! Lähetä hakemus 27.3.2020 mennessä.
 

Hakukelpoisuus

Viran pätevyysvaatimuksena on erikoislääkärin pätevyys soveltuvalla erikoisalalla ja dosentin arvo soveltuvalla erikoisalalla sekä kokemus johtamistehtävissä ja lisäksi laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen tai ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

 

Kohteen aloituspäivämäärä: 1.8.2020 

Ensisijainen sijainti: Helsinki-HUSLAB-talo

Organisaatio: 7800 HUS Diagnostiikkakeskuksen hallinto

Työsuhteen tyyppi: Vakinainen

Työpaikan tyyppi: Vakio

Aikataulu: Kokopäiväinen

Työvuoro: kokopäivätyö

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: LS