(Poistunut julkaisusta)

Johtava ylihammaslääkäri
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.5.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme johtavaa ylihammaslääkäriä vakinaiseen virkaan Helsingin suun terveydenhuollon lähipalveluihin. Virka täytetään sijaisuutena 22.7.2019 alkaen ja vakinaisena 1.1.2020 alkaen.

Lähipalvelut vastaa hammaslääketieteellisten perushoitopalvelujen tuottamisesta sisältäen tavanomaisen erikoishammaslääkäritasoisen oikomishoidon. Lähipalvelut jakaantuu seitsemään hoitolaryhmään, jotka käsittävät 29 hammashoitolaa sekä yhden liikkuvan hoitoyksikön. Suun terveydenhuollon keskitetty ajanvaraus, liikkuvat palvelut ja terveyden edistämisen tiimi kuuluvat lähipalveluihin. Lähipalveluissa on 499 vakanssia ja yksikön budjetti tälle vuodelle on 44,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 toteutui 359 000 käyntiä.

Vastaat lähipalvelujen, toiminnan ja talouden johtamisesta. Toimit ylihammaslääkärin, hammashoitolaryhmien vastaavien hammaslääkäreiden, suuradiologian erikoishammaslääkärin ja oikomishoidon ylihammaslääkärin välittömänä esimiehenä. Lähipalveluiden johtotiimiin kuuluu lisäksesi kolme ylihoitajaa ja ylihammaslääkäri. Toimit myös suun terveydenhuollon johtotiimissä ja johtoryhmässä.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialla on meneillään laaja palvelujen uudistus. Toiminnan muutoksen lähtökohtana ovat ydinprosessit (asiakkaaksi tulon, satunnaista palvelua ja paljon palveluja tarvitsevien sekä riskiryhmien etsimisen ja tunnistamisen prosessit), joilla pystytään vastaamaan väestön terveys- ja hyvinvointieroihin. Sosiaali- ja terveyspalvelut kohdennetaan asiakassegmentoinnin mukaisesti, jolloin saavutetaan palvelujen tuottavuuden, vaikuttavuuden ja saatavuuden sekä asiakas- ja henkilöstökokemuksen nousu. Paljon palvelua tarvitsevien potilaiden hoidon ytimen muodostavat yksilöllinen terveys- ja hyvinvointisuunnitelma ja sen mukaiset moniammatillisen tiimin monialaiset palvelut, mukaan lukien suun terveydenhuolto. Samanaikaisesti toimialalla valmistaudutaan asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönottoon.

Edellä kuvatut toimintaympäristön muutokset edellyttävät vahvaa johtamis- ja kehittämisosaamista sekä hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuntemusta, ymmärrystä suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen kustannusvaikuttavasta tuottamisesta väestön terveyserojen kaventamiseksi.

Haastattelut ovat 4.6. ja 5.6.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11-13). Kuoreen tunnus 7-916-19. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Suomessa laillistettu hammaslääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinto sekä riittävä koulutus ja kokemus suun terveydenhuollon hallinto- ja johtamistehtävissä.

Suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


6433,04 euroa/kk