(Poistunut julkaisusta)

Johtava veroasiantuntija (tuloverotus)
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.9.2019

Tehtävän kuvaus


Veroasiantuntijana toimit Verohallinnon arvojen, toiminta-ajatuksen ja strategisten päämäärien mukaisesti.
Tuloverotuksen johtavana veroasiantuntijana tehtäviisi kuuluvat mm.:


• Verohallinnon linjausten mukainen tuloverotuksen yhdenmukaisuuden varmistaminen, oikeus- ja ratkaisukäytännön seuraaminen ja siitä tiedottaminen
• Itä-Suomen yritysverokeskukseen keskitettyjen asiakkuuksien valtakunnallisen tuloverotuksen yhdenmukaisuuden varmistaminen, oikeus- ja ratkaisukäytännön seuraaminen ja siitä tiedottaminen
•Tulkinnanvaraisten, laajakantoisten tai periaatteellisesti merkittävien tapausten ratkaiseminen ja aineellisen tuen antaminen
• Yritysverotusyksikön tuloverotuksen ratkaisutoiminnan verkoston työskentelyyn osallistuminen sekä verkoston ratkaisujen tiedottaminen toimintayksikössä
• Tuloverotuksen osaamisen kehittäminen (koulutusten suunnittelu, toteutus ja kouluttaminen)
• Osallistuminen valtakunnallisten ohjeiden laadintaan
• Sidosryhmäyhteistyö
• Yritysverotusyksikön tuloverotusta koskevien lausuntojen valmisteluun osallistuminen


Mikä tekee veroasiantyöstä työstä tärkeää?


Kun työskentelet Verohallinnossa asiantuntijatehtävissä, pääset vaikuttamaan siihen, että yritykset osaavat huolehtia verotukseen liittyvät asiat oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Yhdessä varmistamme sen, että verotulot tulevat kerätyiksi mahdollisimman kattavasti hyvinvointiyhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseen.


Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6 kk) kuukauden koeaikaa.


Säädetyt kelpoisuusvaatimukset


Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.
(Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys
(Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme


• Soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, esim. OTK, HM tai KTM; sisältäen vero-oikeuden opintoja
• Yhdistysten, säätiöiden, julkisyhteisöjen, asunto- ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen
tuloverolainsäädännön vankkaa tuntemusta
• Vankkaa kokemusta vaativista tuloverotuksen asiantuntijatehtävistä
• Yhteisöjen toimintaympäristön ja niitä koskevan lainsäädännön tuntemusta
• Hyviä yhteistyö- vuorovaikutustaitoja sekä sujuvaa kirjallista ja suullista esiintymistaitoa
• Itsenäistä työskentelyotetta ja päätöksentekokykyä sekä kykyä toimia tuloksellisesti ja ratkaisukeskeisesti
• Aktiivisuutta tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia tehdä asiantuntijatyötä uudella tavalla muuttuvassa ympäristössä, muutoskyvykkyyttä ja innostavaa työskentelyotetta


Tehtävän tiedot


Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.


Palkkaukseen liittyvät tiedot


Haettavan viran palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 14 mukaisesti. Vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 4565,76 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (alkuvaiheessa keskimäärin 4% - 16% tehtäväkohtaisesta palkanosasta).

Edut


Tarjoamme sinulle innostavan ja monipuolisen työympäristön, jossa voit kehittää omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi. Lisäksi tarjoamme joustavan työajan, etätyömahdollisuuden, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelin ja ateriatuen.