(Poistunut julkaisusta)

Johtava vastuullisuusasiantuntija markkinaoperaatiot-osaston varainhallintatoimistoon
Suomen Pankki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2020

Suomen Pankki sijoittaa omaa varallisuuttaan ja osaa Euroopan Keskuspankin valuuttavarannosta korkealaatuisille joukkovelkakirja-, osake- ja kiinteistömarkkinoille. Suomen Pankin johtokunta käynnisti joulukuussa 2019 vastuullisuusohjelman, jonka osana SP allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Periaatteet allekirjoittamalla pankki sitoutui liittämään vastuullisuuden eri tekijät kiinteäksi osaksi sijoitusprosessiaan ja omistajakäytäntöjään.

Tätä työtä kehittämään haemme markkinaoperaatiot-osastolle varainhallintatoimistoon

JOHTAVAA VASTUULLISUUSASIANTUNTIJAA

 Tehtävän päävastuut ovat

 • strategisen tason vastuullisuustavoitteiden ja niihin tähtäävien strategioiden määrittely ja esittäminen Suomen Pankin johtokunnalle päätöksentekoa varten
 • valittujen strategioiden ja käytäntöjen integrointi sijoitustoimintaan yhteistyössä salkunhoitajien kanssa
 • vastuullisuusmateriaalien laatiminen ja vastuullisesta sijoitustoiminnasta viestiminen
 • osallistuminen vastuullisuuden kehittämiseen eurojärjestelmässä Suomen Pankin edustajana
 • vastuullisuuslainsäädännön ja -sääntelyn seuranta sekä sen kehittämisestä käytävään kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun osallistuminen

Hakemallamme henkilöllä on

 • tehtävään soveltuva ylempi akateeminen loppututkinto
 • kokemusta ja näyttöä vastuullisen sijoitustoiminnan kokonaisuuden suunnittelusta ja suunnitelmien viemisestä käytäntöön
 • vastuullisuuden eri osa-alueiden syvällinen tuntemus ja käytännössä osoitettu kyky soveltaa osaamisensa sijoitustoimintaan
 • sijoitusteorian ja markkinoiden tuntemusta
 • halua ja kykyä osallistua kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön mm. eurojärjestelmän piirissä
 • kiinnostusta keskuspankkitoimintaa kohtaan
 • esiintymishalua ja kykyä
 • englannin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen osaaminen

Tarjoamme ainutlaatuisen tehtävän suuren institutionaalisen sijoittajan vastuullisen sijoittamisen toteutus- ja kehitystyössä. Oman vastuullisen sijoitustoiminnan lisäksi tehtävässä korostuvat vastuullisuuslainsäädännön ja -sääntelyn näkökulmat sekä kansainvälinen yhteistyö ja vaikuttaminen. Tehtävä on uusi, mutta samassa toimistossa työskentelevillä salkunhoitajilla on jo usean vuoden kokemus vastuullisesta sijoitustoiminnasta.

Tehtävän palkkaus (vaativuusluokka 18) ja muut edut määräytyvät Suomen Pankin palkkauskäytäntöjen mukaan. Tehtävään valittava on vakinaisessa virkasuhteessa Suomen Pankkiin, mutta hänet määrätään hoitamaan johtavan vastuullisuusasiantuntijan tehtävää enintään viiden vuoden määräajaksi. Tehtävää voi hakea uudestaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa varainhallintatoimiston toimistopäällikkö Jarno Ilves, p. 09 183 2267 to 16.1.2020 klo 13.00-15.00 tai ke 22.1.2020 klo 13.00-15.00 tai sovi muu aika sähköpostilla jarno.ilves@bof.fi.

Lue osaston esittely Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Suomen Pankki on Suomen kansallinen rahaviranomainen ja eurojärjestelmän jäsen. Pankki rakentaa taloudellista vakautta. Vakaa hintataso, turvalliset maksujärjestelmät ja luotettava rahoitusjärjestelmä edistävät kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja suomalaisten hyvinvointia. Keskuspankki on arvostettu työnantaja, joka panostaa henkilöstönsä työhyvinvointiin ja tarjoaa haasteita sekä mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Suomen Pankissa työskentelee noin 370 eri alojen asiantuntijaa. Päätoimipisteemme sijaitsevat Helsingin ydinkeskustassa.