(Poistunut julkaisusta)

Johtava tutkija/erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.2.2019
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ympäristöalan osaavien ammattilaisten innostava työyhteisö. Teemme monitieteistä tutkimusta kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi sekä tarjoamme asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja ympäristöongelmiin. SYKEn toiminnan rahoituksesta noin 50 % on muuta kuin suoraa valtion budjettirahoitusta.     Haemme SYKEn Kestävän kaupungistumisen strategiseen ohjelmaan Helsingin toimipaikkaan määräaikaiseen työsuhteeseen ajaksi 1.4.2019 – 31.12.2021                      JOHTAVAA TUTKIJAA/ERIKOISTUTKIJAA                                                          (35-7-2019)   Johtavan tutkijan / erikoistutkijan tehtävänä on suunnitella, hankkia ja johtaa kaupungistumisen infrastruktuurivalintoihin, ml. energia- ja resurssitehokkuuteen liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä tuottaa tutkimustietoa ja menetelmiä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) kestävämpien infrastruktuurivalintojen ja -ratkaisujen toteuttamiseksi yhdessä sidosryhmien kanssa.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa soveltuvalta alalta, kykyä kehittää uusia tutkimuksellisia lähestymistapoja mukaan lukien kvantitatiivisen tiedon tuottaminen ja uusien tietovarantojen (esim. some- ja big data) hyödyntäminen, erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Johtavalta tutkijalta edellytetään lisäksi usean vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä ja mielellään kansainvälistä liikkuvuutta. Lisäksi hakijoilta toivotaan vahvoja omia kytköksiä alan verkostoihin sekä valmiutta kouluttaa tehtäviin myös nuorempia tutkijoita tarpeen mukaan.   Eduksi katsotaan systeemisen tarkastelun tai transitiotutkimuksen tuntemus, mallintaminen sekä suomen kielen taito.
Palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen suoriutuvuuden ja kokemuksen perusteella (4275-5232 euroa/kk).   Hakemukset tulee toimittaa valtion työnhakusivustoille osoitteeseen www.valtiolle.fi viimeistään 28.2.2019 kello 16.15. Työavain 35-7-2019 ohjaa suoraan ilmoitukseen. Tarvittaessa paperisen hakemuksen voi lähettää myös osoitteeseen Suomen ympäristökeskus, Kirjaamo, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki.   Hakijoita pyydetään liittämään CV, julkaisuluettelo sekä yhden sivun mittainen kuvaus oman tutkimuksen kytköksistä kaupungistumisen kestävyysvajeen ratkaisuun englanniksi.   Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.   Lisätietoja antaa johtaja Emma Terämä +358 295 251 698.     Helsingissä 6.2.2019