(Poistunut julkaisusta)

Johtava tietoasiantuntija
Tampereen yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.8.2019

Haemme Tampereen yliopiston kirjastoon

Johtavaa tietoasiantuntijaa 

Tampereen yliopiston kirjasto on yliopiston kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen keskeinen infrastruktuuri. Kirjasto tukee yliopiston tutkimusta ja opetusta tarjoamalla laadukkaita ja korkeatasoisia tietoaineistoja sekä asiantuntijapalveluita. Tehtävä sijoittuu tietoaineiston hankinta- ja saatavuuspalveluihin. Tietoaineiston hankinta- ja saatavuuspalvelut -yksikkö mahdollistaa tieteellisen tiedon löytyvyyden ja saatavuuden.  Saatavuuspalvelut muun muassa kehittää kirjaston tietojärjestelmiä ja verkkopalveluja asiakaskunnan tarpeita palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Tehtävänkuvaus

Johtavan tietoasiantuntijan työnkuvasta merkittävän osan muodostaa kirjaston palveluiden ja tietojärjestelmien kehittäminen sekä kirjaston tietojärjestelmätiimin esimiestehtävät. Tehtäviin kuuluu osallistuminen käyttöliittymä- ja tietojärjestelmätyöhön, jolla parannetaan aineistojen käytettävyyttä ja löydettävyyttä sekä kirjaston tietoteknisten palveluiden kehittäminen tukemaan kirjaston ja yliopiston muuttuvia tarpeita.

Toiminta tapahtuu tiiviissä yhteistyössä korkeakouluyhteisön eri toimijoiden ja tietohallinnon kanssa. Tehtävässä korostuu lisäksi integroituminen kirjastoalan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja palveluihin. Tarkempi tehtävänkuva sovitaan tehtävään valitun henkilön soveltuvuuden mukaan.

Kirjaston järjestelmiä ovat mm. kirjastojärjestelmä TuniLib (nyt Voyager, vuoden vaihteessa otamme käyttöön Alman), julkaisuarkisto Trepo (DSpace), TuniLibin asiakaskäyttöliittymä (VuFind) ja yliopiston tutkimustietojärjestelmä (vuoden 2020 keväällä käyttöönotettava Pure). 

Edellytykset

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa tietoteknispainotteista ylempää korkeakoulututkintoa, suunnittelu- ja kehittämistaitoa, esimieskokemusta sekä hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Edellytämme informaatioalan tietojärjestelmien tuntemusta, ohjelmointitaitoja ja vähintään perustaitoja verkkopalveluiden kehittämisestä. Toivomme kokemusta seuraavista tekniikoista ja ohjelmointikielistä: CSS-tyylit, JavaScript, PHP, Perl, Python, HTML5, SQL-tietokannat tai erilaiset API-ratkaisut. Yliopisto on työympäristönä monikulttuurinen, joten edellytyksenä on hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot suomeksi ja englanniksi.

Yliopiston toimintaympäristön sekä tieteellisen kirjaston tietojärjestelmien tuntemus ovat myös eduksi. Arvostamme positiivista asennetta, aloitteellisuutta ja viestintä- sekä yhteistyötaitoja. Erityisesti toivomme, että sinulla on halu oppia uutta, kehittää toimintaa ja innovoida uusia palveluita ja kehittää nykyisiä esimerkiksi johonkin tunnettuun analytiikkaratkaisuun perustuen.

Tarjoamme

Mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja idearikkaassa työyhteisössä. Toimintamme on ketterää ja pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelutoimintaamme asiakaslähtöisesti. Työympäristömme on uusi ja moderni.

Tehtävä tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden olla aktiivisesti kehittämässä ja uudistamassa kirjaston tulevaisuuden palveluita Tampereen korkeakouluyhteisössä.

Lisätietoja työnantajasivuillamme. 

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävään sovelletaan työsopimuslain mukaista koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakuohjeet

Jätä hakemuksesi ja CV:si Tampereen yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika tehtävään päättyy perjantaina 6.9.2019 klo 23.59.