Johtava talousasiantuntija (Henkilöstö- ja talousraportoinnin palvelunomistaja)
Verohallinto

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 8.11.2021

Viran kuvaus

Johtava talousasiantuntija toimii henkilöstö- ja talousraportoinnin sekä niihin liittyvän analysointituen palvelunomistajana. Johtava talousasiantuntija vastaa ao. palveluiden sisällöstä, priorisoinnista, kehittämisestä ja johtamisesta sekä palvelun toimivuudesta asiakkaalle tehden tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa.

Johtavan talousasiantuntijan tehtäviin kuuluu:

 • palvelun sisällön ja sen menettelyiden määrittäminen
 • vastaa palvelun tuottamisessa tarvittavan tietovaraston (talous, hr ja muut hallinnolliset tiedot) sisällöstä ja kehittämisestä ml uusien ulkoisten tietolähteiden tuominen tietovarastoon
 • palvelun tuottamisessa tarvittavien järjestelmien, sovellusten ja ratkaisujen omistajana toiminen ja näiden kehittämiseen osallistuminen
 • palveluun liittyvä yhteistyö valtionhallinnon toimijoiden ja muiden tahojen kanssa sekä osa-alueen kehitystrendien seuranta ja niiden jalkauttaminen tarvittavilta osin
 • palveluun liittyvien ohjeiden ajantasaisuuden varmistaminen
 • palveluun liittyvä viestintä ja koulutus
 • mittareiden ja palvelutasojen määrittely tavoitetasoineen ja niiden toteutumisen seuranta
 • palveluiden toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyvä raportointi
 • asiakaspalautteiden käsittely ja ratkaiseminen ml. asiakastyytyväisyyskyselyiden laatiminen, analysointi ja tarvittavien toimenpiteiden määrittely
 • palveluun liittyvien yhteistyöverkostojen koordinointi Verohallinnossa
 • tarvittaessa osallistuu henkilöstö- ja talousraporttien tuottamiseen raportoinnin visualisointityökaluilla sekä niihin liittyvien analyysien laatimiseen

Lisäksi johtava talousasiantuntija osallistuu Talouspalvelut-yksikön johtoryhmätyöskentelyyn.

Tehtävässä voidaan soveltaa enintään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).
 
Virkaan nimittäminen tai tehtävään valituksi tuleminen edellyttää, että hakijasta tehdään tämän suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys. Henkilöön kohdennetaan viran tai tehtävän aikana henkilöturvallisuusselvityksen mukaista nuhteettomuusseurantaa. Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • vahvaa kokemusta talous- ja henkilöstöraportoinnin kehittämisestä
 • valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tietosisältöjen hyvää tuntemusta
 • kokemusta tietovarastojen kehittämisestä ja liittymien määrittelystä sekä analysoidun tiedon tuottamisesta
 • näyttöä toiminnan tavoitteellisesta ja tuloksellisesta johtamisesta
 • kykyä hahmottaa asioita kokonaisvaltaisesti sekä toteuttaa muutoksia ja kehittää toimintaa
 • asiakaslähtöistä ajattelua ja erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
 • ratkaisukeskeisyyttä ja itsenäistä työskentelyotetta sekä paineensietokykyä
 • valmiutta toimia hajautetussa työympäristössä

Luemme eduksi

 • englannin kielen taidon
 • Power BI:n ja SAPin käyttökokemuksen

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 14 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 4707,37 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (alkuvaiheessa keskimäärin 4%-12%tehtäväkohtaisesta palkanosasta).

Edut

Joustava työaika, etätyöskentelymahdollisuus, liikunta- ja kulttuurietu, työmatkaetu, hierontaetu sekä ateriatuki. Tarjoamme sinulle lisäksi innostavan ja monipuolisen työympäristön, jossa voit kehittää omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia asiakirjoja.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot