(Poistunut julkaisusta)

Johtava sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.11.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme päihdepalvelujen Jelppiin ja Auroran päiväkeskukseen yhteistyökykyistä ja toiminnan kehittämisestä innostunutta johtavaa sosiaalityöntekijää. Virka täytetään 11.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Päihdepalvelut ovat osa terveys- ja hyvinvointikeskustoimintaa, jossa vastataan monipuolisesti paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin ja tuodaan palvelut mahdollisimman helposti saataville. Toimintamme perustuu toipumissuuntautuneeseen viitekehykseen.

Päihdepalvelujen Jelppi on huhtikuussa 2019 perustettu kahdeksan hengen työryhmä, joka työskentelee päihdepalvelujen ulkopuolella olevien ja toipumisen alkuvaiheessa olevien päihderiippuvaisten parissa. Työn tavoitteena on etsiä asiakkaiden kanssa toipumista tukevia palveluja sekä kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia. Työryhmässä toimii myös vertaisia. Asiakkaissa painottuvat tällä hetkellä ikääntyneet.

Auroran päiväkeskuksen palvelut on suunnattu HIV-positiivisille päihteiden käyttäjille. Päiväkeskuksessa työskentelee kaksi sosiaaliohjaajaa aikuissosiaalityön, yhteisötyön sekä vertais- ja ryhmätoiminnan kehittämisen parissa. Työryhmään kuuluvat lisäksi kahdeksan terveydenhuollon työntekijää, joiden esihenkilö toimii työparinasi. Lisäksi toimit myös Auroran päihdevieroituksen sosiaaliohjaajan esihenkilönä.

Johtavana sosiaalityöntekijänä tehtävässäsi painottuvat toiminnan kehittäminen yhdessä työryhmien kanssa, henkilöstöhallinto sekä työntekijöiden tukeminen heidän työssään. Päihdepalveluissa painotetaan valmentavaa johtamista ja tiimien itseohjautumisen tukemista. Saat työllesi esimiehen ja päihdepalvelujen moniammatillisen esimiesverkoston tuen.

Tarjoamme Helsingin kaupungin hyvät henkilökuntaedut mm. työsuhdematkalippuedun, lounasedun, liukuvan työajan, etätyömahdollisuuden, liikuntapalvelut, hyvät kouluttautumismahdollisuudet sekä mielekkään työn.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun 9.12. aamupäivällä tai 14.12. iltapäivällä.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-455-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Lisäksi edellytämme: esihenkilökokemusta.

Luemme eduksi: kokemuksen esimiestyöstä sekä päihde- ja/tai mielenterveystyöstä, Helsingin palvelujärjestelmän tuntemuksen, tiedontuottamistaidot, ja esihenkilökoulutuksen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkanen, 050 4020 888, aila.ronkanen@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi