(Poistunut julkaisusta)

Johtava sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.9.2020

Tehtävän kuvaus

Päihdepalvelut ovat osa terveys- ja hyvinvointikeskustoimintaa, jossa useita palveluja tarvitsevien asiakkaiden tarpeet huomioidaan erityisesti ja jossa palvelut pyritään tuomaan mahdollisimman helposti saataville. Toimintamme perustuu toipumissuuntautuneeseen viitekehykseen.

Haemme päihdepalveluihin yhteistyökykyistä ja toiminnan kehittämisestä innostunutta johtavaa sosiaalityöntekijää Päihdepalvelujen Jelppiin ja Auroran päiväkeskukseen. Johtava sosiaalityöntekijä toimii myös Auroran vieroituksen sosiaaliohjaajan esihenkilönä.

Päihdepalvelujen Jelppi on huhtikuussa 2019 perustettu 8 hengen työryhmä, joka työskentelee päihdepalvelujen ulkopuolella olevien, toipumisen alkuvaiheessa olevien päihderiippuvaisten parissa. Työn tavoitteena on etsiä asiakkaiden kanssa toipumista tukevia palveluja sekä kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia. Jelppi toimii asiakkaiden verkostossa ja tekee parityötä myös yhteistyökumppaneiden kanssa. Työryhmässä toimii vertaisia.

Auroran päiväkeskuksen palvelut ovat suunnattu HIV-positiivisille päihteiden käyttäjille. Asiakkaat saavat päiväkeskuksesta kattavasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Päiväkeskuksessa työskentelee kaksi sosiaaliohjaajaa aikuissosiaalityön ja yhteisötyön parissa. Sosiaaliohjaajien työhön kuuluu myös vertais- ja ryhmätoiminnan kehittäminen ja koordinointi. Työryhmään kuuluu lisäksi 8 terveydenhuollon työntekijää. Työparinasi työskentelee heidän esihenkilönsä.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävässä painottuu toiminnan kehittäminen yhdessä työryhmien kanssa sekä henkilöstöhallinto ja työntekijöiden tukeminen heidän työssään. Päihdepalveluissa painotetaan valmentavaa johtamista ja tiimien itseohjautumisen tukemista. Saat työllesi esihenkilön ja päihdepalvelujen moniammatillisen esihenkilöverkoston tuen.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-345-20. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13).
Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Edellytämme kokemusta esihenkilötyöstä sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja.

Eduksi luemme: Tiedontuottamisen ja raportoinnin taidot. Esihenkilökoulutuksen ja perehtyneisyyden toipumisorientaatioon. Helsingin palvelujärjestelmän tuntemuksen sekä kokemuksen aikuissosiaalityöstä. Kokemuksen päihde- ja mielenterveystyöstä ja muutosjohtamisesta.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jotka pidetään pääasiassa
21.-22.10.2020.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkanen puh. 050 402 0888 Päihdepalvelujen päällikkö Pia Pulkkinen puh. 0500 7022157.