(Poistunut julkaisusta)

Johtava sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.5.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme etelän nuorten sosiaalityön tiimiin johtavaa sosiaalityöntekijää 1.9.2020 alkaen.

Etelän alueella toimii kaksi nuorten sosiaalityön tiimiä. Tiimimme palvelevat helsinkiläisiä 16-29 -vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia. Työskentelemme 16-17 -vuotiaiden nuorten kanssa erityisesti silloin, kun on kyse sosiaalihuoltolain mukaisesta erityisen tuen tarpeesta. Työskentelymme lähtökohtana on nuoren oma kokemus tuen tai avun tarpeesta ja tavoitteena nuoren oman toimintakyvyn vahvistaminen ja itsenäisen selviytymisen tukeminen. Tiimeissämme työskentelee sekä sosiaalityöntekijöitä että sosiaaliohjaajia.

Molemmat tiimit toimivat Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Se tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alta, hyvien liikenneyhteyksien varrelta. Kehitämme palvelujen integraatiota asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja uudistamme toimintamalleja yhdessä henkilöstön kanssa mm. laajennettujen aukioloaikojen muodossa.

Tehtävänäsi on esimiestehtävien lisäksi vastata työryhmän palvelutoiminnasta ja sen kehittämisestä. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä johtaa vaativaa asiakastyötä tekeviä työntekijöitä jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä, itsenäistä työotetta, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä sekä innostusta kehittää työtä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat verkostomaisen kehittämistyön avain.

Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa sosiaali- ja terveystoimialan meneillään olevassa palvelujen uudistamistyössä sekä mielenkiintoisen ja monipuolisen esimiehen tehtävän. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä.

Helsingin kaupunki tarjoaa hyvät kouluttautumisen mahdollisuudet ja työterveyshuollon tuen esimiestehtävässäsi onnistumiseksi. Lisätietoja henkilöstöeduistamme saat osoitteessa http://www.helsinkirekry.fi

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-248-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, toimeentulotukijärjestelmän tuntemusta, sosiaalityön kokemusta nuorten ja nuorten verkostojen kanssa työskentelystä sekä esimieskokemusta.

Luemme eduksi kokemuksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integraation toteuttamiseen liittyen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Sari Karisto, aikuissosiaalityön päällikkö, p. 31037579, sari.karisto@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/sosiaalityo/nuoret/