Johtava sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2020

Tehtävän kuvaus

Päihdepalvelut ovat osa terveys- ja hyvinvointikeskustoimintaa, jossa useita palveluja tarvitsevien asiakkaiden tarpeet huomioidaan erityisesti ja jossa palvelut pyritään tuomaan mahdollisimman helposti saataville.

Haemme päihdepalveluihin yhteistyökykyistä ja toiminnan kehittämisestä innostunutta johtavaa sosiaalityöntekijää lähiesimieheksi perheiden päihdeavokuntoutukseen ja nuorisoasemalle.

Nuorisoasema tarjoaa matalalla kynnyksellä palveluita 13-23 -vuotiaille päihteillä, pelaamisella tai lievillä ja keskivaikeilla mielenterveyden häiriöillä oireileville nuorille ja heidän läheisilleen. Perheiden päihdeavokuntoutus on puolestaan tarkoitettu helsinkiläisille perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia ja vanhemmista toisella tai molemmilla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

Toimintamme perustuu toipumissuuntautuneeseen viitekehykseen.

Johtava sosiaalityöntekijä toimii perheterapeuttien, sosiaaliohjaajien ja sosiaaliterapeuttien esimiehenä ja vastaa osaltaan yksiköiden toiminnasta. Nuorisoasemalla johtavalla sosiaalityöntekijällä on parinaan osastonhoitaja.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jotka pidetään 5.-6.3.2020.

Hakemukset ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta. Kirjallinen hakemus lähetetään: Helsingin kaupungin kirjaamo Sosiaali- ja terveystoimiala PL 10 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Lisäksi edellytämme:
Kokemusta esimiestyöstä, päihde- ja mielenterveystyöstä ja muutosjohtamisesta. Hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja.

Luemme eduksi:
Tiedontuottamisen ja raportoinnin taidot. Esimieskoulutuksen ja perehtyneisyyden toipumisorientaatioon. Kokemuksen nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä ja hoitomenetelmistä. Nuorten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemuksen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Aila Ronkanen, pyskososiaalisen työn päällikkö, puh. 09 310 42970

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot