(Poistunut julkaisusta)

Johtava sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.1.2020

Tehtävän kuvaus

Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen: asumisen tuki, ensilinjan palvelut, mielialahäiriöpalvelut, psykoosipalvelut, päihdepalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

Haemme johtavaa sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan psykiatria- ja päihdepalveluihin. Johtava sosiaalityöntekijä toimii ensilinjan ja mielialahäiriöpalveluiden sosiaalialan henkilöstön hallinnollisena ja ammatillisena esimiehenä. Mielialahäiriöpalveluissa on yhteensä 13 sosiaalityöntekijän ja kaksi sosiaaliohjaajan vakanssia. Ensilinjan palveluissa on kolme sosiaalityöntekijän vakanssia. Johtavan sosiaalityöntekijän virka täytetään 2.3.2020 tai sopimuksen mukaan.

Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijät tekevät terveyssosiaalityön ohella sosiaalihuoltolain edellyttämiä tehtäviä ja niihin liittyvää päätöksentekoa (muun muassa palvelutarpeen arvio, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan polut).

Johtava sosiaalityöntekijä vastaa sosiaalialan henkilöstön tekemän potilastyön sekä sosiaalihuoltolain mukaisen asiakastyön johtamisesta ja organisoinnista. Lisäksi tehtäviin kuuluu sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen toiminnan kehittäminen, seuranta ja arviointi yhdessä mieliala- ja ensilinjan palveluiden linjajohdon kanssa. Työ on liikkuvaa ja tapahtuu neljässä avohoidon toimipisteessä (Vuosaari, Malmi, Kalasatama ja Laakso) sekä Auroran sairaalan alueella. Työ ei edellytä oman auton käyttöä.

Tarjoamme ammatillisesti haastavan ja mielenkiintoisen työtehtävän, ammattiasi tukevaa koulutusta sekä asiointilipun (julkisen liikenteen kausilippu). Helsingin kaupungilla on työsuhdeasuntoja.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-136-19 (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.)

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Lisäksi edellytämme joustavaa ja kehittämismyönteistä asennetta, kykyä useiden asiakokonaisuuksien samanaikaiseen hallintaan sekä valmiutta liikkuvaan työhön eri puolilla Helsinkiä sijaitsevissa toimipisteissä.

Luemme eduksi kokemuksen sosiaalityön esimiestehtävistä, psykiatrisen sosiaalityön tuntemuksen ja kokemuksen sosiaalihuoltolain mukaisesta päätöksenteosta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Psykososiaalisen työn päällikkö Milla Syvänperä, puh. 09 310 49024, milla.syvanpera@hel.fi (10.1.2020 alkaen)

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi