(Poistunut julkaisusta)

Johtava sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.8.2019

Tehtävän kuvaus


Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen: asumisen tuki, ensilinjan palvelut, mielialahäiriöpalvelut, psykoosipalvelut, päihdepalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

Haemme johtavaa sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan psykoosipalveluihin. Johtava sosiaalityöntekijä toimii Auroran sairaalan psykoosiosastojen ja avohoidon psykiatrian poliklinikoiden sosiaalialan henkilöstön hallinnollisena ja ammatillisena esimiehenä. Hän vastaa asiakastyön johtamisesta ja organisoinnista sekä sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen toiminnan kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista psykoosipalveluiden linjajohdon kanssa.

Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijät ovat ryhtyneet viime vuonna tekemään sosiaalihuoltolain edellyttämiä tehtäviä ja niihin liittyvää päätöksentekoa (muun muassa palvelutarpeen arvio, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan polut). Johtava sosiaalityöntekijä tukee ja ohjaa yksilöhuollon päätösten valmistelussa ja päätösten teossa. Johtavan sosiaalityöntekijän oma asiakastyö kohdentuu lähinnä tilanteisiin, joissa työntekijät tarvitsevat tukea asiakastyöhönsä.

Tehtävä täytetään 1.10.19 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1428-19. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.)

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta esimiestyöstä.