(Poistunut julkaisusta)

Johtava sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.5.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme johtavaa sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan Idän gerontologiseen sosiaalityöhön 22.7.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Johtava sosiaalityöntekijä työskentelee 18 työntekijän lähiesimiehenä. Työyhteisöön kuuluu seitsemän sosiaalityöntekijää, erityissosiaalityöntekijä, neljä sosiaaliohjaajaa, neljä omaishoidon kotiavustajaa sekä Idän omaishoidon toimintakeskuksessa työskentelevä sosiaaliohjaaja ja asiakasneuvoja. Työntekijät ovat kokeneita sosiaalialan ammattilaisia.

Gerontologisen sosiaalityön asiakkuuteen ohjaudutaan Idän asiakasohjauksen kautta. Suunnitelmallinen sosiaalityö ja sosiaaliohjaus on tarkoitettu asiakkaille, joiden kyky toimia on alentunut tai heillä on osallistumiseen, talouteen tai muuhun sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvää tuen tarvetta. Omaishoidon kotiavustajien työ tukee omaishoitajien jaksamista. Omaishoidon toimintakeskus tarjoaa matalan kynnyksen palveluja, kuten ryhmätoimintaa ja omaishoitajien valmennusta.

Työtehtäviin kuuluu lähiesimiestyön lisäksi toiminnan sisällöllinen kehittäminen, osallistuminen asiantuntijana erilaisiin työryhmiin sekä verkostojen luominen ja ylläpitäminen laaja-alaisesti. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakasohjauksen kanssa.

Tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta, taitoa hyödyntää tekniikkaa sekä taitoa tehdä moniammatillista yhteistyötä. Kykyä ja intoa nähdä asioita uusin silmin ja mallintaa uusia tapoja toimia.

Helsingin kaupunki tarjoaa laajat koulutusmahdollisuudet sekä muut henkilöstöedut.

Aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti helsinkirekry.fi kautta. Kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10 ,00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13). Kuoreen tunnus "7-995-19".

Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


3663,32 e/kk