(Poistunut julkaisusta)

Johtava sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.4.2019

Tehtävän kuvaus


Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävä sijoittuu sijoituksen sosiaalityön perhehoidon työryhmään. Sijoituksen sosiaalityössä toimii kolme laitoshoidon ja viisi perhehoidon johtavaa sosiaalityöntekijää sekä perhehoidon palvelujen ja asiakasohjauksen päälliköt ja toimistoesimies.

Johdat kuuden sosiaalityöntekijän työryhmää, joka vastaa pääosin perhehoitoon sijoitettujen lasten sosiaalityöstä. Tehtäviisi kuuluu lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden ammatillinen johtaminen ja yksilöhuollon päätöksenteko sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteko ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Osallistut sijoituksen sosiaalityön yksikön esimieskokouksiin ja aktiiviseen kehittämistoimintaamme.

Sijoituksen sosiaalityön yksikölle etsitään parhaillaan uusia yhteisiä tiloja.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-858-19 . Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Luemme eduksi


Kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää kirjallista ilmaisutaitoa ja soveltuvuutta esimiestehtävään.