(Poistunut julkaisusta)

Johtava sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2019

Tehtävän kuvaus


Eläketapahtuman johdosta vapautuva johtavan sosiaalityöntekijän virka sijoittuu sijoituksen sosiaalityön perhehoidon työryhmään. Sijoituksen sosiaalityössä toimii kolme laitoshoidon ja viisi perhehoidon johtavaa sosiaalityöntekijää sekä perhehoidon palvelujen ja asiakasohjauksen päälliköt ja toimistoesimies.

Johdat kuuden sosiaalityöntekijän työryhmää, joka vastaa pääasiassa perhehoitoon sijoitettujen lasten vastuusosiaalityöstä. Sosiaalityöntekijät toimivat tiiviissä yhteistyössä perhehoidon sijoitusta tukevien sosiaaliohjaajien kanssa. Tehtäviisi kuuluu lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden ammatillinen johtaminen ja yksilöhuollon päätöksenteko sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteko ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Osallistut sijoituksen sosiaalityön yksikön esimieskokouksiin ja aktiiviseen kehittämistoimintaamme. Sijoituksen sosiaalityölle etsitään parhaillaan uusia yhteisiä toimitiloja.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-766-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.Luemme eduksi


Kokemusta lastensuojelun sijoituksen aikaisesta sosiaalityöstä ja lastensuojelun sosiaalityön johtamisesta. Hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää kirjallista ilmaisutaitoa ja soveltuvuutta esimiestehtävään.