(Poistunut julkaisusta)

Johtava sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.12.2018

Tehtävän kuvaus


Johtavan sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluvat liikkuvan ja konsultoivan päihdetyön sekä päihteettömien ja matalan kynnyksen päiväkeskusten toimintojen esimiestehtävät ja toimintojen kehittäminen.
Työpisteet sijaitsevat eri puolilla kaupunkia ja työ vaatii siten valmiutta liikkumiseen.

Työn tavoitteena on kehittää palveluketju, jossa toipumisen eri vaiheissa olevat asiakkaat saavat kukin tilanteeseensa soveltuvaa tukea ja hoitoa oikea-aikaisesti.

Johtava sosiaalityöntekijä on päihdepalvelujen esimiesryhmän jäsen ja on siinä roolissa yhdessä muiden esimiesten kanssa edistämässä päihde- ja psykiatriapalvelujen joustavaa prosessia sekä tiivistä yhteistyötä muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-2207-18. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.) Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.Luemme eduksi


päihdepalvelujen ja sosiaaliturvan tuntemusta. Kokemusta työskentelystä päihde-ja mielenterveysasiakkaiden kanssa. Halua parantaa marginaalissa elävien asiakkaiden olosuhteita. Kykyä verkostoitua ja innostusta kehittää toimintaa.