(Poistunut julkaisusta)

Johtava sosiaalityöntekijä, sosiaali- ja kriisipäivystys
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.1.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Sosiaali- ja kriisipäivystys

Vernissakatu 8 A, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 04.03.2019 -


Etsimme vahvat vuorovaikutus- ja johtamistaidot omaavaa sosiaalityön osaajaa johtavan sosiaalityöntekijän vakinaiseen virkaan Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävänä on sosiaalipäivystyksen, akuutin kriisityön sekä traumaattisten tilanteiden ja suuronnettomuuksien jälkeisen psykososiaalisen tuen ja palvelujen järjestäminen vantaalaisille ja Vantaalla oleskeleville henkilöille. Näiden tehtäväkokonaisuuksien lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt yksikön terveydenhuoltolain 38 §:n mukaiseksi valtakunnalliseksi toimijaksi psykososiaalisen tuen osalta. Yksikkö palvelee asiakkaita ja yhteistyötahoja ympärivuorokautisesti. Sosiaali- ja kriisipäivystys kuuluu hallinnollisesti psykososiaalisten palvelujen tulosyksikköön.

Toimistomme sijaitsee Tikkurilassa, juna-aseman välittömässä läheisyydessä. Yksikössämme on tällä hetkellä 24 työntekijää: sosiaalityöntekijöitä, kriisityöntekijöitä, poliisin sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä, johtava kriisityöntekijä, valtakunnallisen valmiuden koordinaattori, toimistosihteeri sekä esimiehenä toimiva päällikkö. Työyhteisömme on huumorintajuinen, osaava ja kehittämismyönteinen.

Vantaan malli on olla rohkea ja aktiivinen. Arvoina ovat myös avoimuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Työ on monipuolista, mielenkiintoista ja alati kehittyvää. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä vastaa päivittäisen työn sujuvuudesta ja organisoinnista sekä toimii sosiaalityön ammatillisena tukena työntekijöille. Osana työtään hän vastaa päivystyksellisen sosiaalityön prosessien toteuttamisesta ja kehittämisestä. Työhön kuuluu siten myös jonkin verran päivystystyötä virka-ajan ulkopuolella. Pelastustoimi, poliisi ja ensihoito sekä hätäkeskus ovat keskeisiä yhteistyökumppaneitamme. Teemme myös tiivistä yhteistyötä Vantaan muiden palvelujen, sekä lähikuntien sosiaali- ja kriisipäivystysten kanssa.

Yksikkömme on jatkuvassa psykososiaalisen tuen suuronnettomuusvalmiudessa sekä Vantaalla tapahtuvien että myös muualla Suomessa tapahtuvien normaaliolojen häiriötilanteiden ja suuronnettomuuksien varalta. Johtava sosiaalityöntekijä osallistuu valmiuden ylläpitoon ja häiriö- ja suuronnettomuustilanteissa työskentelyyn. Perehdytämme ja koulutamme sinut tähän työhön.

Johtava sosiaalityöntekijä toimii tiiviissä yhteistyössä johtavan kriisityöntekijän kanssa ja kuuluu yksikön johtoryhmään. Työnantaja tarjoaa hyvän perehdytyksen, kehittämismyönteisen ympäristön, lähiesimiehen vahvan tuen ja koulutusta sopimuksen mukaan. Työnantaja järjestää myös ryhmätyönohjausta sekä mahdollisuuden yksilötyönohjaukseen. Tarjoamme sinulle työn hoitamiseen oman työhuoneen ja tarvittavat mobiilit työvälineet. Vantaan kaupunki maksaa 150 e / kk rekrytointilisän perhepalvelujen sosiaalityöntekijöille peruspalkan päälle.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa johtamisorientaatiota, ratkaisukeskeisyyttä ja aktiivista työotetta. Odotamme sinulta erinomaisia vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä hyvää paineensietokykyä ja joustavuutta. On tärkeää, että sinulta löytyy sosiaalilainsäädännön hyvää tuntemusta ja laaja-alaista sosiaalityön työkokemusta. Mikäli tunnistit itsesi johtavan sosiaalityöntekijän kuvauksestamme, tervetuloa joukkoomme!

Huomioimme vain lainmukaiset sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdot täyttävät hakijat.

Työhaastattelut pidetään 1.2.2019.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus sekä riittävä johtamistaito

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme:

  • soveltuvuutta esimiestehtävään
  • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojasekä laaja-alaista sosiaalityön työkokemusta
  • sosiaalilainsäädännön hyvää tuntemusta

Luemme eduksi:

  • monipuolisen kielitaidon
  • B-ajokortin

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1
Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Virka
Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan, 38h 15 min/vko


Yhteystiedot:
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, Voutilainen Reetta
p. 040-5696090, reetta.voutilainen@vantaa.fi
Tavoitettavissa ma-pe klo 8-16


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.