Johtava sosiaalityöntekijä (projektipäällikkö) / Aikuissosiaalityö
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue / Aikuissosiaalityö

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 6.4.2021

Haemme johtavaa sosiaalityöntekijää määräaikaiseen virkaan 30.9.2022 saakka. Aloitus tehtävässä on sopimuksen mukaan. Johtava sosiaalityöntekijä toimii projektipäällikkönä Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Asumisen tukea nopeasti, joustavasti ja lähelläsi -hankkeessa. Hanke rakentuu asumisneuvonnasta ja Nopsajalka-tiimistä.

Hanke toteutetaan Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön ja päihdepalveluiden yhteydessä. Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön palveluista asiakas saa sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluita, kuten sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta, sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, sosiaalista kuntoutusta sekä taloudellista tukea. Tampereen kaupungin päihdepalveluissa mielenterveys- ja päihdeasiakkaat saavat matalan kynnyksen tukea arjen hallintaan ja toimintakykyyn sekä kotona asumiseen.

Asumisneuvonta on ennaltaehkäisevä työmuoto, joka tähtää asumisen ongelmien ja kriisitilanteiden ehkäisemiseen tarjoamalla tukea esimerkiksi taloudellisissa vaikeuksissa, vuokranmaksuongelmissa ja muissa asumiseen liittyvissä huolissa. Hankkeen Nopsajalka-tiimin tarkoituksena on vastata nopeasti, liikkuvasti ja matalalla kynnyksellä asumisen kriisitilanteisiin ja työskennellä asiakkaiden kodeissa siten, että asuminen voi jatkua. Itsenäisen vuokra-asumisen kriisit liittyvät usein kyvyttömyyteen huolehtia kodin kunnossapidosta, vuokranmaksuun tai asunnossa esiintyviin häiriöihin. Nopsajalka-tiimin työskentelyssä toimeen voidaan tarttua konkreettisesti, vierellä kulkien ja kokonaisvaltaisesti asumisen kriisitilanteiden ratkaisemiseksi, ehkäisemiseksi ja asumisen jatkuvuuden turvaamiseksi.

Johtava sosiaalityöntekijä vastaa hankkeen käytännön toteuttamisesta sekä toimii hanketyöntekijöiden lähiesihenkilönä. Hänen tehtäviinsä kuuluu tiedottaminen ja hankkeesta, raportointi sekä tarvittaessa asiakastyö ja siihen liittyvät viranhaltijapäätökset. Johtava sosiaalityöntekijä edistää asunnottomuustyötä Tampereen kaupungissa. Johtava sosiaalityöntekijä tukee ja kehittää monialaista työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköiden ja toimijoiden kanssa, työllisyydenhoidon yhdyspinnoilla sekä tarvittaessa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Johtavalla sosiaalityöntekijällä on työssä mahdollisuus aidosti keskittyä asumisen tuen kehittämiseen, tukemiseen ja rakenteelliseen sosiaalityöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu sosiaalityöntekijä. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus projektinhallinnasta sekä esimiestyöstä. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, valmiuksia monialaiseen yhteistyöhön, kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että eri verkostoissa sekä kehittämismyönteistä työskentelytapaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelupäällikkö Anna Pekkarinen, puh. 041 730 4260.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 20.4.2021.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan Rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, hr.pirkanmaa@monetra.fi

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Palvelupäällikkö Anna Pekkarinen, puh. 041 730 4260.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot