(Poistunut julkaisusta)

Johtava sosiaalityöntekijä, Perhesosiaalityö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2021

Haemme Espoon perhesosiaalityön osaavaan ja kehittämismyönteiseen yksikköön johtavan sosiaalityönkijän sijaista.

Johtavan sosiaalityöntekijän työnkuva on monipuolinen. Johtavana sosiaalityöntekijänä vastaat lapsiperheiden erityisen tuen sosiaalityöstä ja toimit esihenkilönä 9 sosiaalityöntekijälle sekä sosiaalityön asiantuntijana yksikössä. Sosiaalityön tiimin tehtäviin kuuluu erityisen tuen tarpeen arviointi, palvelutarpeen arviointi ja suunnitelmallinen sosiaalityö. Osallistut yhdessä tiimin kanssa palvelujen kehittämiseen erityistä tukea tarvitseville perheille sekä toimit erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

Tarjoamme sinulle perehdytyksen, esihenkilön ja johtotiimin tuen sekä työnohjauksen. Kunta10-tutkimuksessa yksikkömme työntekijöistä lähes 92 % prosenttia suosittelisi työpaikkaa ystävälleen, työpaikan ilmapiiri koettiin hyvänä ja johtaminen valmentavana.

Perhesosiaalityössä on käytössä liukuva työaika ja etätyömahdollisuus. Autamme asunnon hankinnassa, tarjoamme kulttuuri- ja liikuntaedun sekä lounas- ja työsuhdematkalippuedun.

Työpaikan nimi: Perhesosiaalityö, erityisen tuen sosiaalityö
Sosiaalityöntiimi on fyysisesti kahdessa eri toimipisteessä Kamreerintie 7:ssä ja Pihatörmä 1:ssä.

Haastattelut pidetään etänä Teamsilla tiistaina 2.3.2021 klo 8-11.

Työaika: 37h 45min/viikko
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään:
- osaamista ja kokemusta lapsiperheiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä
- hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, kykyä toimia erilaisssa verkostoissa sekä itsenäistä työotetta ja päätöksentekokykyä
- hyvää suomen kielen taitoa

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä eduksi luetaan systeemisen toimintaotteen osaaminen sekä laajojen kokonaisuuksien hallinta.

Perhesosiaalityö on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja moniammatillista työskentelyä.

Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot