(Poistunut julkaisusta)

Johtava sosiaalityöntekijä, Nuortenkeskus Nuppi
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.1.2021

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhepalvelut
Nuorten psykososiaaliset palvelut/Nuortenkeskus Nuppi

Vernissakatu 6, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 15.02.2021 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2022


Etsimme nuorten päihde- ja mielenterveystyön osaajaa ja vahvat vuorovaikutus- sekä johtamistaidot omaavaa johtavaa sosiaalityöntekijää Nuortenkeskus Nuppiin.

Nuortenkeskus Nupin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista koostuva moniammatillinen työryhmä tarjoaa tukea vantaalaisille 13–21 -vuotiaille nuorille mielenterveyteen, elämänhallintaan ja riippuvuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Työ perustuu palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään yhdessä nuoren ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Työote on ratkaisukeskeinen, nuoren ja hänen läheistensä vahvuuksiin perustuva. Käytössä on lyhytterapeuttisia, näyttöön perustuvia yksilö- ja ryhmätyömuotoja. Yksikkö tekee tiiviistä yhteistyötä muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa ja kuuluu hallinnollisesti Vantaan perhepalvelujen psykososiaalisiin palveluihin.

Vantaan malli on olla rohkea ja aktiivinen. Arvoina ovat myös avoimuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Työmme tärkeitä periaatteita ovat arvostava ja asiakaslähtöinen tapa toimia, voimavarakeskeinen ajattelu ja kehittyvät työtavat. Työtä kehitetään aktiivisesti osana Vantaan nuorten ja perheiden palveluita. Keskeisiä kehittämisalueita ovat mm. sähköiset palvelut ja moniammatillinen yhteistyö. Nupin työntekijät kertovat, että Nupissa arvostetaan ja kunnioitetaan nuoria ja tiimissä on ammatillinen, kehittämismyönteinen ja lämmin henki.

Nuortenkeskus Nupin johtava sosiaalityöntekijä toimii johtajatyöparina yksikön esimiehen kanssa ja on tiiviissä yhteistyössä asiakastyötä tekevien työntekijöiden kanssa. Johtava sosiaalityöntekijä vastaa päivittäisen työn sujuvuudesta ja organisoinnista sekä toimii ammatillisena tukena työntekijöille. Osana työtään hän vastaa nuorten psykososiaalisten palvelujen kehittämisestä yhdessä yksikön esimiehen, työntekijöiden ja verkostojen kanssa. Työhön voi kuulua myös jonkin verran asiakastyötä, mutta pääpaino on toimia konsultatiivisena tukena yksikön työntekijöille ja verkostokumppaneille. 

Työnantaja tarjoaa hyvän perehdytyksen, kehittämismyönteisen ympäristön, lähiesimiehen vahvan tuen, työnohjauksen ja koulutusta sopimuksen mukaan. Tarjoamme sinulle työn hoitamiseen oman työhuoneen ja tarvittavat mobiilit työvälineet. Toimistomme sijaitsee Tikkurilassa, aivan juna-aseman välittömässä läheisyydessä. 

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa johtamisorientaatiota, ratkaisukeskeisyyttä ja aktiivista työotetta. Odotamme sinulta erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä hyvää organisointikykyä ja joustavuutta. On tärkeää, että sinulta löytyy kokemusta ja tietämystä nuorten mielenterveys- ja päihdeasioista. Mikäli tunnistit itsesi johtavan sosiaalityöntekijän kuvauksestamme, tervetuloa hakemaan paikkaa!Käy tutustumassa toimintaamme somessa:

Instagram: @nuortenkeskusnuppi

Facebook: Nuortenkeskus Nuppi

Blogi: nuortenkeskusnuppi.wordpress.com


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus) sekä riittävä johtamistaito

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3794,29 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Nuorten psykososiaalisten palveluiden vs. esimies

Niskanen Henna

0438269440

henna.niskanen@vantaa.fi


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.