(Poistunut julkaisusta)

Johtava sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttajapalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.6.2019

Johtava sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttajapalvelut

Työavain 2-461-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 01.09.2019 (päättyy 31.07.2021)
Hakuaika päättyy 30.07.2019 kello 15:45
Espoon Maahanmuuttajapalvelut , Pyyntitie 3 02330 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Aikuisten sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Kiinnostaako sinua tulla johtamaan ja kehittämään ainutlaatuista kotouttavan sosiaalityön palvelua meille Espoon Maahanmuuttajapalveluihin? Meillä on avoinna uusi johtavan sosiaalityöntekijän kaksivuotinen määräaikainen virka. Virka sijoittuu ilman huoltajaa tulleiden nuorten jälkihuollon moniammatilliseen tiimiin, jossa työskentelee 4 sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaajaa sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Tiimin työtehtäviin kuuluu 18-20 -vuotiaiden ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden nuorten suunnitelmallinen sosiaalityö ja -ohjaus, psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, kotoutumista tukeva työ, asumisen tukeminen ja muut kotoutumislain mukaiset jälkihuollon tehtävät. Espoon Maahanmuuttajapalvelut on toiminut valtakunnallisesti uranuurtajana maahanmuuttajanuorten jälkihuollon mallin kehittämisessä ja olemme saaneet toiminnallemme myös kansainvälistä huomiota. Meillä on vahva kotoutumislain mukaisen jälkihuollon vaikuttamisen, kehittämisen ja koordinoinnin perinne. Tiimi on toiminut aiemmin osana yksin maahan tulleiden alaikäisten tiimiä, mutta nyt tiimiin haetaan omaa johtavaa sosiaalityöntekijää kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään. Maahanmuuttajapalvelut vastaanottaa ja tarjoaa kotoutumista tukevia palveluja Espooseen muuttaville pakolaisille. Asiakasryhmiä ovat turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saaneet henkilöt, kiintiöpakolaiset, ihmiskaupan uhrit, ns. paperittomat asiakkaat sekä alaikäisenä yksin ilman huoltajaa tulleet lapset ja nuoret mukaan lukien jälkihuolto. Espoon on kokenut ja luotettu toimija kotouttamistyön kentällä Suomessa ja tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää erityisosaamistamme laadukkaiden kotouttamispalveluiden ylläpitämiseksi. Työyksikössämme tehdään moniammatillista alkuvaiheen kotouttamistyötä pakolaisstatuksella oleskeluluvan saaneiden henkilöiden kanssa. Vastaamme asiakkaiden kanssa tehtävästä suunnitelmallisesta sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta, kotouttavasta lähityöstä, palveluneuvonnasta ja taloudellisesta tukemisesta. Lisäksi toimimme aktiivisesti maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen liittyvissä verkostoissa sekä kehittämishankkeissa. Johtava sosiaalityöntekijä toimii oman tiiminsä lähi- ja hallinnollisena esimiehenä, johtaa oman tiiminsä asiakastyötä ja osallistuu Maahanmuuttajapalveluiden johtoryhmän työskentelyyn. Asiakastyöstä vastaavana esimiehenä johtavan sosiaalityöntekijän tulee tukea ja ohjata henkilökunnan tekemää asiakastyötä sekä ottaa vastuuta vaativimmista asiakastilanteista ja kriisityöskentelystä. Jälkihuollon johtavan sosiaalityöntekijän keskeinen työtehtävä on myös oman asiakasryhmänsä ostopalveluiden koordinointi ja yhteydenpito palveluntuottajiin. Osana johtoryhmää johtava sosiaalityöntekijä kehittää ja arvioi toiminnan sujuvuutta reagoiden toimintaympäristön nopeaan muutokseen. Lisäksi tehtäviin kuuluu Maahanmuuttajapalveluiden edustaminen useissa yhteistyö- ja kehittämisverkostoissa. Tarjoamme monipuolisen, ajankohtaisen ja ammatillisesti haastavan työn sekä kehittämismyönteisen, motivoituneen ja osaavan työyhteisön. Maahanmuuttajapalveluiden toimipaikka sijaitsee Matinkylässä osoitteessa Pyyntitie 3, aivan kauppakeskus Iso Omenan ja Matinkylän metroaseman välittömässä läheisyydessä. Työskentelemme viihtyisissä ja valoisissa monitoimitiloissa, joissa tarjoamme kaikille omat työpisteet sekä mahdollisuuden hiljaisiin työtiloihin. Työntekijöillä on käytettävissä nykyaikaiset työvälineet, jotka mahdollistavat liikkuvankin työn (kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, sähköpöydät, skype). Työyhteisöllämme on myös käytettävissä kolme autoa ja kolme polkupyörää virka-aikaiseen liikkumiseen. Työviikkoomme kuuluu myös säännölliset tyhy-hetket kevyen liikunnan ja yhdessäolon merkeissä. Lisäksi työntekijöillämme on mahdollisuus etätyöhön kahtena päivänä. Haastattelut järjestetään 1.8. ja mahd. 2.8.


Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään vankkaa sosiaalityön kokemusta, hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, kykyä ja innostuneisuutta työn kehittämiseen, hyvää päätöksentekokykyä, dynaamista työotetta sekä joustavuutta.

Arvostamme aiempaa kokemusta pakolaisten ja maahanmuuttajien kanssa tehtävästä kotoutumistyöstä tai jälkihuollon työtehtävistä sekä sosiaalityön esimies-, asiantuntija- ja kehittämistehtävistä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3665,65 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 15 min / viikko


Aikuissosiaalityö on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Palvelupäällikkö Henna Leppämäki
043 826 5243
etunimi.sukunimi@espoo.fi
vuosiloma 1.-26.7.2019

Johtava sosiaalityöntekijä Riitta Moghaddam
046 877 1918
etunimi.sukunimi@espoo.fi
ensisijaiset tiedustelut