Johtava sosiaalityöntekijä, Leppävaaran lastensuojelu, anonyymi rekrytointi
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 19.11.2021

Leppävaaran lastensuojelun johtavaksi sosiaalityöntekijäksi?

Yksi kolmesta avohuollon johtavista sosiaalityöntekijöistämme siirtyy urallaan eteenpäin ja tämän myötä hyvästä hengestä tunnettuun työyhteisöömme vapautuu haettavaksi johtavan sosiaalityöntekijän paikka. Tähän tehtävään haluamme palkata sinut, lastensuojelusta ja esihenkilötyöstä kiinnostuneen sosiaalityön osaajan!

Leppävaarassa työskentelee kolmen johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi yhteensä 16 sosiaalityöntekijää ja seitsemän ohjaajaa, jotka työskentelevät kolmessa tiimissä. Johtavana sosiaalityöntekijänä toimit yhden tiimin esihenkilönä. Olet lastensuojelulain mukaisesti mukana asiakasprosesseihin liittyvässä päätöksenteossa ja vastaat osaltasi alueen asiakastyön sujumisesta. Avohuollon toimistoissamme vastataan lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen hoitamisesta, lastensuojelun palveluntarpeen arvioinneista ja lastensuojelun avohuollon asiakkuuksista. Sijais- ja jälkihuolto Espoossa on keskitetty omiin toimistoihinsa. Espoossa viedään eteenpäin systeemiseen ajatteluun perustuvaa työotetta, jossa olemme jo pitkällä. Systeemisten tiimien tukena meillä työskentelee kaksi perheterapeuttia ja tiimit kokoontuvat säännöllisesti viikoittain.

Lähimmiksi kollegoiksesi saat kaksi pitkän lastensuojelutyön kokemuksen omaavaa johtavaa sosiaalityöntekijää. Mukavan työyhteisön lisäksi lupaamme asiallisen perehdytyksen ja tavoitettavissa olevan esihenkilön. Työn tukena on myös säännöllinen työnohjaus ja kaikki kolmetoista avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon johtavaa sosiaalityöntekijää kokoontuvat viikoittain.
Espoossa panostetaan vahvasti johtamisen kehittämiseen. Esihenkilöille tarjoamme johtamiskoulutusta ja valmennusta sekä sparrausta. Meillä on mahdollista siis kehittää ja kehittyä.

Työpiste sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien solmukohdassa Sellon kauppakeskusta vastapäätä jatkuvasti kehittyvässä Leppävaarassa. Tarvittaessa Espooseen muualta muuttavia autetaan asunnon hankkimisessa. Espoo tarjoaa työntekijöille ajantasaiset työvälineet sekä monipuoliset työsuhde-edut lähiliikenteeseen, kulttuuriin ja liikuntaan. Työaikasi on liukuva ja mahdollistamme etätyön.

Työhaastattelu on mahdollista sopia pidettäväksi etäyhteydellä tai läsnä. Haastatteluiden ensimmäinen kierros pyritään pitämään 7.12. aamupäivällä.

Tämä rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina. Tavoitteena on kohdentaa huomio ammatilliseen osaamiseesi sekä työkokemukseesi.

Rekrytoiva esimies arvioi hakemustasi ilman henkilötietojasi (nimi-, yhteystieto-, ikä-, sukupuoli- yms. tunnistetiedot). Huomioithan siis vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita eikä sisällä näitä tunnistetietoja. Valinnat työpaikkahaastatteluun tehdään ilman hakijoiden henkilötietoja.

Jätä hakemuksesi sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta, jotta hakemuksestasi löytyvät tarvittavat tiedot ja anonyymi rekrytointi on mahdollista toteuttaa.


Työpaikan nimi: Lepppävaaran lastensuojelu
Työaika: 37 h 45 min/vko
Sopimusala: SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään aiempaa kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä sekä tuntemusta lastensuojelulaista. Lisäksi edellytetään myönteistä asennetta kehittämiseen, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä paineensietokykyä.
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme aiempaa esimieskokemusta ja koulutusta.

Lastensuojelu on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja moniammatillista työskentelyä. Kehitämme lastensuojelua yhdessä asiakkaiden ja muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot