(Poistunut julkaisusta)

Johtava sosiaaliohjaaja, Perhesosiaalityö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.7.2020

Tule perhesosiaalityön johtavaksi sosiaaliohjaajaksi Espoonlahden tiimiin!

Perhesosiaalityö tarjoaa tukea espoolaisille lapsiperheille tilanteissa, joissa perheen, lapsen, nuoren tai aikuisen toimintakyky on alentunut ja jokapäiväisessä arjessa selviytyminen on haastavaa. Perhesosiaalityön palveluja espoolaisille lapsiperheille ovat kotipalvelu, sosiaaliohjaus, perhetyö, tukisuhteet ja sosiaalityö. Yksikkömme vastaa osaltaan lapsiperheiden ohjauksesta ja neuvonnasta, tuen tarpeen ensiarvionnista, palvelutarpeen arvioinneista ja perheen omatyöntekijyydestä. Tuotamme palveluja omana työnä ja omaa työtä täydentää ostopalvelut. Teemme tiivistä verkostoyhteistyötä eri toimijoiden ja alan järjestöjen kanssa. Yksikkömme tiimi- ja johtamisrakenne uudistuu 1.9.2020 alkaen perhekeskusaluiden mukaisesti. Samanaikaisesti osa palveluista keskitetään oman työn tiimiin ja osa ostot ja asiakasohjaustiimiin.

Nyt haemme kasvavaan yksikköömme lapsiperhepalvelujen ja esimiestyön innostunutta ja kokenutta osaajaa johtavan sosiaaliohjaajan virkaan Espoonlahden aluetiimiin. Tuleva tiimi ja tehtävä on uusi. Toimit aluetiimin hallinnollisena ja lähiesimiehenä kotipalvelun perhetyöntekijöille ja perhetyön sosiaaliohjaajille. Vastuullasi on johtaa Espoonlahden alueella sosiaaliohjaajavetoisia palvelutarpeen arviointeja, alueesi kotipalvelua, sosiaaliohjausta, perhetyötä ja tukisuhteita sekä omatyöntekijätyötä. Johtavan sosiaaliohjaajan tehtävässä toimit aktiivisesti ja verkostoidut alueen muiden lapsiperhetoimijoiden kanssa. Espoonlahden tiimin osalta vastaat tehtävässäsi tiimin taloudesta ja toiminnan vaikuttavuudesta.

Johtavana sosiaaliohjaajana työsi tukena on perhesosiaalityön yksikön johtotiimiin. Johtotiimin muodostavat perhesosiaalityön päällikkö, kuusi johtavaan sosiaaliohjaajaan sekä johtava sosiaalityöntekijä.

Haastattelut järjestetään ti 4.8. Rekrytoinnissa käytetään WOPI-työtapa-analyysia.

Työpaikan nimi: Perhesosiaalityö, Kivenlahdenkatu 1A, 02320 Espoo.

Työaika: 38h 45min /vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.


Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään johtamis- ja esimieskokemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmentavan johtamisen työotetta, aiempaa kokemusta ja osaamista perhesosiaalityön palveluista, yhteensovittavan johtamisen ja verkostotyön osaamista sekä talousosaamista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme perehtyneisyys Lean-ajatteluun ja tiedolla johtamiseen sekä kielitaito.


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot.