(Poistunut julkaisusta)

Johtava sosiaaliohjaaja, Perhesosiaalityö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.6.2020

Tule perhesosiaalityön johtavaksi sosiaaliohjaajaksi!

Perhesosiaalityö tarjoaa tukea espoolaisille lapsiperheille tilanteissa, joissa perheen, lapsen, nuoren tai aikuisen toimintakyky on alentunut ja jokapäiväisessä arjessa selviytyminen on haastavaa. Perhesosiaalityön palveluja espoolaisille lapsiperheille ovat kotipalvelu, sosiaaliohjaus, perhetyö, tukisuhteet ja sosiaalityö. Yksikkömme vastaa osaltaan lapsiperheiden ohjauksesta ja neuvonnasta, tuen tarpeen ensiarvionnista, palvelutarpeen arvioinneista ja perheen omatyöntekijyydestä. Tuotamme palveluja omana työnä ja omia palveluja täydentää ostopalvelut. Teemme tiivistä verkostoyhteistyötä eri toimijoiden ja alan järjestöjen kanssa. Yksikkömme tiimi- ja johtamisrakenne uudistuu 1.9.2020 alkaen perhekeskusaluiden mukaisesti. Samanaikaisesti osa palveluista keskitetään oman työn tiimiin ja osa ostot ja asiakasohjaustiimiin.

Nyt haemme kasvavaan yksikköömme lapsiperhepalvelujen ja esimiestyön innostunutta ja kokenutta osaajaa johtavan sosiaaliohjaajan virkaan omien palvelujen tiimiin. Tuleva tiimi ja tehtävä on uusi. Tiimi tuottaa kaupunkitasoisesti kotipalvelun ja perhetyön palveluja. Toimit hallinnollisena ja lähiesimiehenä tiimin perhetyöntekijöille, moniku-palvelun ohjaajille, perhetyön ohjaajille, sosiaaliohjaajalle ja terveydenhoitajalle sekä asukastalon ohjaajalle. Vastuullasi on ryhmämuotoisen perhetyön johtaminen sekä ryhmätoiminnan koordinointi perhesosiaalityössä. Vastaat tehtävässäsi tiimin taloudesta ja toiminnan vaikuttavuudesta.

Johtavana sosiaaliohjaajana työsi tukena on perhesosiaalityön yksikön johtotiimiin. Johtotiimin muodostavat perhesosiaalityön päällikkö, kuusi johtavaan sosiaaliohjaajaan sekä johtava sosiaalityöntekijä.

Alustavan aikataulun mukaan, haastattelut järjestetään pe 26.6. (iltapäivä) ja to 2.7.2020 (aamupäivä). Rekrytoinnissa käytetään WOPI-työtapa-analyysia.

Työpaikan nimi: Perhesosiaalityö, Kamreerintie 7, 02770 Espoo.

Työaika: 38h 45min /vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.


Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään johtamis- ja esimieskokemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmentavan johtamisen työotetta, aiempaa kokemusta ja osaamista perhesosiaalityön palveluista sekä työskentelystä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kanssa. Yhteensovittavan johtamisen ja verkostotyön osaamista sekä talousosaamista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme perehtyneisyys Lean-ajatteluun ja tiedolla johtamiseen, perhepalvelujen kehittämisosaaminen sekä kielitaito.


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot.