(Poistunut julkaisusta)

Johtava puheterapeutti
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme Johtavaa puheterapeuttia vakinaiseen työsuhteeseen. Työsuhde alkaa sijaisuutena 1.4.2019 alkaen ja jatkuu vakinaisena 1.7.2019 alkaen.

Perheiden erityispalvelut on osa lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveyspalveluja. Perheiden erityispalveluihin kuuluvat perheneuvolan kasvatus- ja perheneuvonta, perheoikeudelliset asiat ja keskitetyt perheiden erityispalvelut: lapsiperheiden sosiaaliohjaus, neuvolan psykologipalvelut, terapeuttinen vauvaperhetyö, pariterapia ja lasten puheterapia.

Uudistamme palvelujamme perustamalla palvelukeskuksia. Ensimmäinen perhekeskus on avattu vuonna 2017.

Johtavan puheterapeutin tehtävään kuuluu lasten puheterapian yksikön operatiivinen johtaminen, toiminnan suunnittelu, seuranta, arviointi ja kehittäminen. Johtava puheterapeutti toimii sekä hallinnollisena että ammatillisena lähiesimiehenä 43 puheterapeutille, joista kaksi ovat vastaavia puheterapeutteja, yksi erityispuheterapeutti ja kolme huolehtivat ruotsinkielisistä palveluista. Tehtäviin kuuluu myös henkilöstön rekrytointi.

Johtava puheterapeutti on mukana perhekeskusten toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi tehtävään kuuluu vastata asiakaspalautteisiin ja tietopyyntöihin sekä huolehtia yksikön tiedottamisesta.

Lasten puheterapian asiakkaat ovat 0-16-vuotiaita ja tulevat terveydenhuollon lähettämänä. Valtaosa asiakkaista on alle kouluikäisiä.

Tarjoamme kaupungin hyvät henkilöstöedut. Niistä löydät lisää kohdasta Linkki lisätietoihin tai kopioimalla selaimeen osoite, https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/mita-tarjoamme/

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-341-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Haastattelut toteutetaan viikoilla 10-12.

Kelpoisuusehto


Laillistettu puheterapeutti (filosofian maisteri logopedian koulutusohjelmasta).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


kokemusta puheterapiasta ja esimiestyöstä, lapsille ja perheille suunnattujen terveydenhuollon palveluiden sekä niihin liittyvän lainsäädännön tuntemusta, hyviä organisointi-, koordinointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.