(Poistunut julkaisusta)

Johtava psykologi, Perheneuvolapalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.12.2018

Johtava psykologi, Perheneuvolapalvelut

Työavain 2-780-18
Vakinainen virkasuhde alkaen 01.01.2019
Hakuaika päättyy 21.12.2018 kello 15:45
Perheneuvolapalvelut , Kamreerintie 7, 3. krs 02770 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lasten terapiapalvelut
Kuntoutus- ja terapiahenkilöstö

Tehtävän kuvaus: Haemme johtavaa psykologia vakinaiseen virkaan perheneuvolapalveluihin. Perheneuvolapalveluissa tarjotaan alle 13-vuotiaiden lasten perheille kasvatus- ja perheneuvontaan kuuluvaa ohjausta ja neuvontaa sekä tukea terapeuttisin menetelmin lapsen kehitykseen, vanhemmuuteen, perhesuhteisiin tai parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme myös perheasioiden sovittelua. Teemme aktiivista yhteistyötä lapsiperheiden verkostossa asiakasyhteistyönä ja konsultoiden. Lasten terapiapalvelujen sisällä (perheneuvolapalvelut, lasten kuntoutuspalvelut ja lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö) teemme sujuvaa asiakasyhteistyötä. Sosiaalihuollon alkuvaiheen työskentelyssä, eli lapsiperheiden palveluohjauksessa, vireilletulojen käsittelyssä ja palvelutarpeen arvioinnissa teemme tiivistä yhteistyötä perhesosiaalityön ja lastensuojelun kanssa. Perheneuvolapalvelujen toimintaa johtaa päällikkö, jonka alaisuudessa toimivat 1.1.2019 alkaen johtava psykologi ja johtava perheneuvoja omien alueidensa henkilöstön (psykologeja ja perheneuvojia) hallinnollisina ja lähiesimiehinä. Perheneuvolapalvelut sijaitsevat kahdella alueella ja kolmessa toimipisteessä (Etelä-Espoo = Etelä-Espoon toimipiste / Pohjois-Espoo = Espoon keskuksen ja Leppävaaran toimipisteet). Johtava psykologi toimii Etelä-Espoon perheneuvolapalvelujen esimiehenä. Osana palvelutoiminnan johtamista, johtava psykologi vastaa mm. oman yksikkönsä kehittämiseen, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin sekä asiakastyön sujuvuuteen liittyvistä tehtävistä. Johtava psykologi toimii perheneuvolan psykologisen työn ammatillisena johtajana mm. toimimalla psykologian ja kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana ja konsultoivassa roolissa monialaisissa verkostoissa. Aloitus tehtävässä 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan. Virka täytetään edellyttäen, että kaupunginhallitus hyväksyy viran perustamisen kokouksessaan 12/2018.


Kelpoisuusvaatimus: Laillistettu psykologi.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään aikaisempaa kokemusta esimiestyöstä tai valmiutta esimiestyössä kehittymiseen.

Arvostamme riittävää sosiaalihuoltolain sekä kasvatus- ja perheneuvonnan palvelun tuntemusta, kokemusta monialaisesta yhteistyöstä lapsiperheiden psykososiaalisista palveluista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä myönteistä suhtautumista työn kehittämiseen.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3700 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38,25 h/vko


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, sosiaalityö, perhetyö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote. Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Perheneuvolapalvelujen päällikkö Ilkka Pakarinen
050 321 6301
etunimi.sukunimi@espoo.fi