(Poistunut julkaisusta)

Johtava perheneuvoja (virkasuhde)
Rauman seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.12.2018

Haemme Rauman seurakuntaan johtavaa perheneuvojaa virkasuhteeseen.

Johtavan perheneuvojan keskeisenä tehtävänä on vastata Rauman seurakunnan perheneuvonnasta ja perheasiain neuvottelukeskuksen toiminnan johtamisesta; perheneuvonnan hoidollinen asiakastyö ja aluehallinnon lupaan perustuva perheasioiden sovittelu sekä vastuu luvan päivittämisestä. Tehtävään sisältyy toiminta neuvottelukeskuksen työntekijöiden lähiesimiehenä sekä vastuu työalan toiminnan ja talouden suunnittelusta, seurannasta ja toteutumisesta.

Virkaan etsitään sosiaalista, yhteistyökykyistä ja monipuolista työntekijää, jolla on perheneuvontaan kuuluvien tehtävien lisäksi aktiivinen kiinnostus Rauman seurakunnan toiminnan kehittämisestä.

Hakijalla tulee olla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä perheneuvonnan erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Johtavalta perheneuvojalta edellytetään perheasiain neuvottelukeskuksen johtajana myös tehtävään soveltuvaa johtamiskoulutusta tai valmiutta sellaisen suorittamiseen. Hakijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja häneltä odotetaan hyvää kirkollisen työn ja seurakuntatyön tuntemusta. Seurakuntatyön kokemus ja perehtyneisyys sielunhoitoon katsotaan hakijan eduksi.

Hakuaika päättyy 15.1.2019 klo 15. Haastattelut ovat torstaina 24.1.2019. Virka täytetään sopimuksen mukaan. Toiveena on saada uusi viranhaltija aloittamaan virassaan mahdollisimman pian. Virkaan valituksi tulleen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Viran palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen KirVESTES vaativuusryhmän 602 mukainen. Virassa sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset kirjallisina osoitteella Rauman seurakunta/Henry Liivola, Kirkkokatu 2, 26100 Rauma. Kirjekuoreen tunnus ”Johtava perheneuvoja”.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Henry Liivola p. 044 769 1290.