(Poistunut julkaisusta)

Johtava ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.3.2020

Tehtävän kuvaus

Helsingin vammaistyö avaa uuden toimintakeskuksen Kalasatamaan 1.6.2020. Tartu mahdollisuuteen ja tule kanssamme kehittämään autismikirjon henkilöiden osallisuutta edistävää päivätoimintaa!

Yksikkö on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille helsinkiläisille vahvaa tukea tarvitseville kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille. Toiminnassa asiakasta tuetaan liittymään yhteiskuntaan ja tuetaan vuorovaikutusta sekä harjoitellaan itsenäistymiseen ja aikuisuuteen vaadittavia taitoja.

Haemme nyt vahvaa johtamis- ja autismityö taustaa omaavaa johtavaa ohjaajaa suunnittelemaan ja johtamaan toimintaa.

Johtavana ohjaajana vastaat toimintakeskuksen päivittäisjohtamisesta, yksikön taloudesta ja toiminnasta sekä toiminnan kehittämisestä yhdessä henkilöstön kanssa. Koska kyseessä on uusi yksikkö, pääset aloittamaan työsi rekrytoimalla henkilökuntaa, suunnittelemalla toimintaa ja tekemällä yhteistyötä tulevien asiakkaiden sekä heidän verkostojen kanssa.

Johtavan ohjaajan työ on itsenäistä ja aktiivista. Sinun tulee olla kehittämismyönteinen ja omaat valmentavan johtamistyylin. Ymmärrät kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden kanssa tehtävän työn ilot, surut ja haasteet. Osaat tukea henkilöstöä toimimaan asiakaslähtöisesti ja itseohjautuvasti asiakkaiden erityiset tarpeet huomioiden. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, sekä kyky aikatauluttaa ja organisoida työtä, oma työssäjaksamisesi huomioiden. Työ vaatii hyvää stressinsietokykyä.

Tueksesi saat motivoituneen, kannustavan ja ammattitaitoisen esimiestyöyhteisön sekä esimiehen ja luotettavan työnantajan. Tarjoamme hyvät henkilöstöedut, mm. työsuhdematkalippuedun. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.

Haastattelut toteutamme huhtikuun aikana. Hae pian, sillä kutsumme haastatteluihin jo hakuajan aikana!

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, fysioterapuetti, toimintaterapeutti) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto (esimerkiksi kehitysvammaistenohjaaja).

Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Luemme eduksi kokemuksen autismi- ja/tai psykiatrian töistä, työ- ja päivätoiminnasta, kehitysvammatyöstä, haastavien tilanteiden ennaltaehkäisystä ja kohtaamisesta sekä esimiestehtävistä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö Pauliina Vähäpesola, p. 09 310 43155, pauliina.vahapesola@hel.fi, ajalla 12.-18.3.2020 Johtava ohjaaja Tuomo Ratinen, p. 0 9310 22919, tuomo.ratinen@hel.fi, ajalla 19.-27.3.2020.

Lisätietoa

https://www.hel.fi/vammaiset/fi/osallisuus/osallisuutta-edistava-toiminta/