(Poistunut julkaisusta)

Johtava ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.8.2019

Tehtävän kuvaus


Tule mukaan kehittämään vammaisten monimuotoisia asumispalveluja. Tarjoamme asiakkaillemme tehostettua palveluasumista, palveluasumista, asumisen valmennusta, tuettua asumista, lyhytaikaisasumista sekä asumisen sosiaaliohjausta. Vammaisten asumispalveluiden tehtävänä on mahdollistaa vammaisen henkilön asuminen omassa kodissaan. Palvelu perustuu vammaisen henkilön itsemäärämisoikeuden kunnioittamiseen ja osallisuuden tukemiseen.

Haemme johtavaa ohjaajaa Pasilan ryhmäkotiin. Johtavan ohjaajan tehtäviin kuuluu jatkossa myös useamman asumisyksiköiden lähiesimiestehtävät. Lisäksi työ sisältää erilaisia kehittämistehtäviä vammaisten asumispalveluissa.

Pasilan ryhmäkodissa asuu 13 paljon apua ja tukea tarvitsevia aikuisia kehitysvammaisia henkilöitä. Työntekijöitä on yhteensä 11.

Johtava ohjaaja vastaa yksiköiden toiminnan kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista yhdessä henkilöstönsä kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu muita vammaispalvelujen kehittämis- ja suunnittelutehtäviä. Johtava ohjaaja vastaa yksiköiden henkilöstö-, yleis- ja taloushallinnosta. Vammaisten asumispalveluissa esimiestyön lähtökohtana on valmentava johtaminen. Käytössämme on mm. RAFAELA®-kehitysvammatyön luokitusjärjestelmä.

Tarjoamme hyvät henkilöstöedut, mm. työsuhdematkalippuedun. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto (esimerkiksi kehitysvammaistenohjaaja).

Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Luemme eduksi


Kokemusta esimiestyöstä ja hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja.