(Poistunut julkaisusta)

Johtava ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.8.2018

Tehtävän kuvaus


Johtavan ohjaajan tehtävä Idän alueen lapsiperheiden kotipalvelussa. Toimintayksikkö sijaitsee Itäkadun perhekeskuksessa, Tallinnanaukio 1.

Johtavan ohjaajan tehtävänä on toimia lapsiperheiden kotipalvelun toiminnan ja henkilöstön lähiesimiehenä. Asiakastyöhön sisältyy lapsiperheiden kotipalvelun tarpeen arviointi ja asiakaslähtöinen palveluohjaus. Johtavan ohjaajan tehtäviin kuuluu lapsiperheiden kotipalvelun päätösten tekeminen ja kotipalvelun järjestämisen koordinointi. Työhön kuuluu myös asiakkaiden saaman palvelun vaikuttavuuden ja asiakasprosessien seuranta.

Työ sisältää monihallintokuntaista yhteistä työtä muun muassa neuvolan, lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen, lastensuojelun avohuollon, vammaistyön sekä lapsiperheiden perhetyön kanssa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1208-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sosionomi (AMK). Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 8 §:n mukainen sosiaalialalle soveltuva Suomessa suoritettu ammattikorkeakoulututkinto.

Tehtävään on kelpoinen myös henkilö, joka on ennen 1.8.2005 suorittanut tehtävään soveltuvan
sosiaali- ja terveysalan amk- tutkintoa edeltäneen amk-tutkinnon, opistoasteisen sosiaali- ja
terveydenhuoltoalan ammatillisen tutkinnon esim. sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja.

Valviran ammattihenkilölaillistus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.

Luemme eduksi


Lapsiperheiden kotipalvelun ja yhteistyöverkoston tuntemusta sekä myönteistä asennetta perhekeskuskehittämiseen.