(Poistunut julkaisusta)

Johtava nuorisotyönohjaaja
Nurmijärven seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.6.2018

Nurmijärven seurakunnassa on haettavana

JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Virka täytetään 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Viranhaltijan tehtävänä on huolehtia nuorisotyön johtamisesta sekä toimia kuuden nuorisotyönohjaajan lähiesimiehenä vastaten hallinnollisista tehtävistä. Lisäksi tehtävään kuuluu osallistuminen rippikoulu- ja nuorisotyöhön.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen nuori-sotyönohjaajan virkaan vaadittava tutkinto.

Eduksi katsotaan kirkon työalajohtamisen koulutus, johtamiskokemus, tiimityöskentelyn osaaminen sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Viran peruspalkka on vaativuusryhmän 601,5 mukainen (2912,82 €). Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %.
Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Sähköiset hakemukset tulee toimittaa KirkkoHR:n kautta 15.7.2018 klo 15.00 mennessä.
Vain järjestelmän kautta toimitetut hakemukset huomioidaan. Mahdolliset haastattelut
järjestetään to 30.8.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Ari Tuhkanen 040 704 1630 ari.tuhkanen@evl.fi (28.6. asti)
ja kappalainen Anna-Kaisa Tenhunen 050 374 0960 anna-kaisa.tenhunen@evl.fi (2.-3.7.)

http://www.nurmijarvenseurakunta.fi