(Poistunut julkaisusta)

Johtava lastenvalvoja, Perheasioiden yksikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.1.2019

Johtava lastenvalvoja, Perheasioiden yksikkö

Työavain 2-3-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 23.01.2019 kello 15:45
Perheasioiden yksikkö , Kamreerintie 6 A, 4. krs 02770 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Espoon Perheasioiden yksikköön kuuluu lastenvalvojapalvelut, olosuhdeselvitystyö lapsen huoltoriitatilanteessa, tapaamispaikkatoiminta, adoptiotoiminta ja lähisuhdeväkivallan yksikkö Omatila. Haemme Perheasioiden yksikköön johtavaa lastenvalvojaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Johtava lastenvalvoja toimii lastenvalvojatiimin lähiesimiehenä sekä vastaa lastenvalvojatyön ja siihen liittyvien tukipalveluiden organisoinnista. Tehtävänkuvaan kuuluu myös asiakastyötä ja hallinnollista esimiestyötä kuten rekrytointi ja lastenvalvojapalveluiden kehittäminen yhdessä yksikön päällikön kanssa.


Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 27 a §:n (292/2016) mukainen pätevyys. Sosiaalityöntekijän koulutus katsotaan eduksi.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kokemusta lastenvalvojatyöstä, perehtyneisyyttä eroauttamistyöhön ja riittävää esimieskokemusta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn.

Arvostamme kielitaitoa sekä tietotekniikka- ja järjestelmäosaamista.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3629,36 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min / viikko


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, sosiaalityö, perhetyö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote. Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Perheasioiden yksikön päällikkö Miia Kokko-Pekkola
040 356 2338