(Poistunut julkaisusta)

Johtava kaupunginasiamies
Helsingin kaupunki / Kaupunginkanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.5.2020

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tuottaa kaupunkiorganisaatiolle oikeudellisia palveluita, huolehtii kaupungin oikeudellisesta edunvalvonnasta sekä edistää kaupunkiorganisaation oikeudellista asiantuntemusta ja sen kehittämistä.

Helsingin kaupungin tavoite on olla maailman toimivin kaupunki. Ollakseen maailman toimivin kaupunki helsinkiläisille ja Helsingissä vieraileville, Helsinki tarvitsee maailman toimivimman valmistelu- ja täytäntöönpanokoneiston. Myös me juridiikan ammattilaiset kaupunginkanslian oikeuspalveluissa olemme mukana rakentamassa maailman toimivinta kaupunkia. Palvelulupauksemme on ”Kokonaisvaltaista, ymmärrettävää ja edistyksellistä oikeuspalvelua!”

Haemme oikeudellisten asioiden asiantuntijajoukkoomme johtavaa kaupunginasiamiestä sopimukset ja hankinnat -tiimiimme vetäjäksi. Tarjoamme sinulle laajaa, monipuolista ja vaihtelevaa työtä yhteiskunnallisesti merkityksellisten asioiden parissa näköalapaikalla asiantuntevassa ja osaavassa, mutta rennossa sekä innovatiivisessa työyhteisössä. Voit olla hakemamme henkilö, jos sinulla on kokemusta johtavan kaupunginasiamiehen vetämän tiimin toimintaan liittyvistä oikeudenaloista ja tehtävistä sekä osaamista ja kykyä esimiestyöhön. Toimintatapasi ja työskentelyotteesi ovat ratkaisu- ja asiakaslähtöisiä sekä dynaamisia. Olet tiimipelaaja ja koet toimintojen ja työyhteisön kehittämisen luontaiseksi osaksi työtäsi.

Johtava kaupunginasiamies toimii viranhaltijana oikeuspalveluiden sopimukset ja hankinnat -tiimin päällikkönä johtaen tiimin toimintaa ja vastaten tiimille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Sopimukset ja hankinnat -tiimin toimialaan kuuluu muun muassa hankinta-, sopimus- ja immateriaalioikeus sekä kilpailuoikeus ja valtiontukiasiat. Johtava kaupunginasiamies vastaa edellä mainittuihin oikeudenaloihin liittyvien toimeksiantojen hoitamisen koordinoimisesta sekä kyseisten oikeudenalojen osaamisen edistämisestä kaupunkiorganisaatiossa.

Tehtävän kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito.

Lisäksi edellytyksenä on laaja kokemus tiimin toimialaan kuuluvista oikeudenaloista ja tehtävistä, kyky ja osaaminen esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen kehittämiseen. Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä moninaisten sidosryhmien kanssa sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa paperisena osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13.). Merkitse hakemukseen tehtävän työavain. Hakemukset ovat julkisia.