(Poistunut julkaisusta)

Johtava kaupunginasiamies
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.10.2019

Helsingin kaupungin tavoite on olla maailman toimivin kaupunki. Ollakseen maailman toimivin kaupunki helsinkiläisille ja Helsingissä vieraileville Helsinki tarvitsee maailman toimivimman valmistelu- ja täytäntöönpanokoneiston. Myös me juridiikan ammattilaiset kaupunginkanslian oikeuspalveluissa olemme mukana rakentamassa maailman toimivinta kaupunkia. Palvelulupauksemme on ”Kokonaisvaltaista, ymmärrettävää ja edistyksellistä oikeuspalvelua!”

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tuottaa kaupunkiorganisaatiolle oikeudellisia palveluita, huolehtii kaupungin oikeudellisesta edunvalvonnasta sekä edistää kaupunkiorganisaation oikeudellista asiantuntemusta ja sen kehittämistä.

Haemme oikeudellisten asioiden asiantuntijajoukkoomme johtavaa kaupunginasiamiestä hallinto ja palvelussuhteet -tiimiimme vetäjäksi. Tarjoamme Sinulle laajaa, monipuolista ja vaihtelevaa työtä yhteiskunnallisesti merkityksellisten asioiden parissa näköalapaikalla asiantuntevassa ja osaavassa, mutta rennossa sekä innovatiivisessa työyhteisössä. Voit olla hakemamme henkilö, jos Sinulla on kokemusta johtavan kaupunginasiamiehen vetämän tiimin toimintaan liittyvistä oikeudenaloista ja tehtävistä sekä osaamista ja kykyä esimiestyöhön. Toimintatapasi ja työskentelyotteesi ovat ratkaisu- ja asiakaslähtöisiä. Olet tiimipelaaja ja koet toimintojen sekä työyhteisön kehittämisen luontaiseksi osaksi työtäsi.

Johtavan kaupunginasiamies toimii viranhaltijana oikeuspalveluiden hallinto ja palvelussuhteet -tiimin päällikkönä johtaen tiimin toimintaa ja vastaten tiimille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hallinto ja palvelussuhteet -tiimin toimialaan kuuluu muun muassa hallinto- ja kuntaoikeus, julkisuus- ja tiedonhallinta, palvelussuhteisiin liittyvät oikeudelliset asiat sekä valtiontukiasiat. Tiimi vastaa edellä mainittuihin oikeudenaloihin liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta sekä kyseisten oikeudenalojen osaamisen edistämisestä kaupunkiorganisaatiossa.

Kelpoisuusehtona on oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Lisäksi edellytyksenä on laaja kokemus tiimin toimialaan kuuluvista oikeudenaloista ja tehtävistä, kyky ja osaaminen esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen kehittämiseen. Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä moninaisten sidosryhmien kanssa.

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Virka täytetään 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 6.11.2019 klo 16.00. Jätä hakemuksesi alla olevan Hae paikkaa -linkin kautta. Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa paperisena osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13.). Merkitse hakemukseen tehtävän työavain. Hakemukset ovat julkisia.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus