(Poistunut julkaisusta)

Johtava HR-asiantuntija
Helsingin kaupunki / Kaupunginkanslia / Elinkeino-osasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.2.2020

Etsimme kasvavaan joukkoomme johtavaa HR-asiantuntijaa, joka vastaa Helsingin työllisyyskokeilun (https://tem.fi/tyollisyyskokeilut) HR-prosesseista sekä tukee syntyvää palvelukokonaisuutta monipuolisesti erilaisissa henkilöstöjohtamisen kysymyksissä. Työssä pääset alusta lähtien rakentamaan kahden eri työnantajan henkilöstöstä muodostuvaa työyhteisöä ja sen tehtävänkuvia yhdessä työllisyyskokeilua valmistelevan tiimin sekä henkilöstömme ja kumppaniemme kanssa. Tavoitteenamme ovat entistä vaikuttavammat, monialaisemmat ja asiakaslähtöisemmät työllisyyspalvelut, jotka rakentuvat osaavan henkilöstömme vahvuuksille.

Työllisyyskokeilun aikana toimit Helsingin työllisyyspalveluiden johdon ja esimiesten monipuolisena tukena työ- ja virkasuhdeasioissa. Johtavana HR-asiantuntijana olet avainroolissa kehittämässä eturivin työ- ja toimintakulttuuria uuteen työyhteisöön: haluamme olla Suomen kärkeä sekä asiakkaiden että työntekijöidemme tyytyväisyydessä. Osana tätä tavoitetta sovitat yhteen kahden eri työnantajan työsuhdekäytäntöjä yhdessä kaupungin ja Uudenmaan TE-toimiston HR-toimintojen sekä henkilöstön kanssa. Tehtävässä pääset laaja-alaisesti kehittämään ja suunnittelemaan erilaisia HR-prosesseja kuten henkilöstön hyvinvointia, palkitsemista ja osaamisen kehittämistä. Työllisyyskokeilun johtoryhmän jäsenenä pääset laajasti edistämään Helsingin työllisyyspalveluiden strategista kehittämistä.

Tehtävän kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto.

Tässä tehtävässä menestyäksesi:

- sinulla on ainakin 3-5 vuoden kokemus vaativista HR-tehtävistä
- sinulla on kokemusta muutosten johtamisesta sekä uusien toimintamallien ja organisaatiouudistusten läpiviennistä
- ymmärrät henkilöstöasioiden merkityksen osana organisaation strategisia tavoitteita ja tuet työlläsi palvelukokonaisuuden toimintaa
- olet oma-aloitteinen, ratkaisukeskeinen ja aikaansaava tiiminvetäjä
- sinulla on erinomaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja pärjäät myös haastavissa tilanteissa

Tässä tehtävässä sinulle on etua kokemuksesta tai osaamisesta seuraavilla alueilla:

- organisaatiosuunnittelu
- yhteistoimintamenettely
- kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen soveltaminen
- valtion virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus