(Poistunut julkaisusta)

Johtava ekonomisti
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.2.2019

Perustamme uuden vaikutusarviointiyksikön, joka toimii pääjohtajan alaisuudessa läheisessä yhteistyössä pääekonomistin kanssa. Yksikkö tekee kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja vertailuja. Sen vastuulla ovat mm. viraston tutkimushankkeet, jotka liittyvät sote-uudistukseen, apteekki- ja lääkemarkkinoihin, rahapelimarkkinoihin, pikavippitoimintaan ja ilmastopolitiikkaan. Vaikutusarviointiyksikkö voi tehdä myös esityksiä ja aloitteita kilpailun edistämiseksi ja kuluttajapolitiikan kehittämiseksi. Lisäksi tehtäviin kuuluu arvioida uusien lakiehdotusten kilpailu- ja kuluttajavaikutuksia sekä kehittää vuorovaikutusverkostoa muiden tutkimuslaitosten ja yliopistoyhteisön kanssa.

Johtava ekonomisti ohjaa kilpailu- ja kuluttajapoliittisia tutkimushankkeita ja vastaa vetämiensä hankkeiden tuloksista vaikutusarviointiyksikön tutkimusjohtajalle. Työ antaa mahdollisuuden perehtyä syvällisesti mielenkiintoisiin ja ajankohtaisiin taloudellisiin ilmiöihin sekä soveltaa taloustieteellisiä työkaluja yhteiskunnallisesti merkittäviin tutkimuskysymyksiin.

Hakijalta odotamme: Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa taloustieteellinen jatkokoulutus sekä kokemus itsenäisestä, soveltavasta taloustieteellisestä tutkimuksesta. Hakijalle katsotaan eduksi mikroekonometristen tutkimusmenetelmien hallinta sekä perehtyneisyys vaikutusarviointiyksikön kannalta keskeisiin tutkimusaiheisiin, kuten sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinoiden toimintaan, lääke- ja apteekkimarkkinoihin tai muihin viraston kärkihankkeisiin. Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa, tyydyttävää ruotsin kielen taitoa ja hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkauksen peruste: Tehtävä on sijoitettu viraston palkkausjärjestelmään vaatimustasoille 10-11 (4 080,30 / 4 785,58 euroa). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävän vaativuustaso määritellään valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen mukaan.

Virasto voi täyttää viran aluksi koeajaksi, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta. Virasto voi käyttää rekrytoinnissa soveltuvuusarviointia.

Hakemus tallennetaan valtion työnhakusivustolle www.valtiolle.fi (ID-numero 32-87-2019). Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi viraston osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero.