(Poistunut julkaisusta)

Johtava diakoniaviranhaltija
Espoon seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.12.2020

Espoonlahden seurakunta on n. 30 000 jäsenen seurakunta, jonka diakoniatiimissä on seitsemän diakonian virkaa ja johtava diakonian viranhaltija, joka toimii lähiesimiehenä.
Haettavan viran tehtävänkuvaan kuuluu Moniammatillisen tiimin henkilöstöjohtaminen ja -rekrytointi, diakoniatyön johtaminen (kirkkolain 4:1§ ja kirkkojärjestyksen 4:3§ mukaisesti), hallinnolliset tehtävät, kuten toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomusten laatiminen, kehitys- ja palkkauskeskustelut, poissaolojen hyväksyntä ja lomien valmistelu, rekrytointi sekä tiimin johtaminen, vastuu yhteistyöstä verkostoissa ja työyhteisöissä. Työhön kuuluu myös leiri- ja viikonlopputyötä. Diakoniatyö on muutosvaiheessa ja diakoniatiimin tehtäviä sekä vastuunjakoa tarkastellaan koko ajan toimintaympäristön muutosten myötä. Valmius kriisityöhön katsotaan eduksi.

Virka täytetään 1.4.2021 tai sopimuksen mukaan.

Pätevyysvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen nro 141 (1.11.2020) mukainen diakonian virkaan kelpoistava tutkinto.
Virkaan valittavan on oltava konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Hakijalta edellytetään kokemusta diakoniatyöstä, vahvoja johtamis-, vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä joustavuutta. Palkkaus KirVESTES:n vaativuusryhmän 601 mukaan (peruspalkka 2881,43 €/kk). Virassa on 6 kk koeaika. Espoon seurakuntayhtymästä on haettavissa työsuhdeasuntoja.

Virkaan haku on maanantaina 11.1.2021 klo 15:een mennessä KirkkoHR:n kautta.
Haastattelut kutsutuille pidetään to 14.1.2021 klo 12-16.

Lisätietoja antavat vs. johtava diakonian viranhaltija Marja-Liisa Kiiski p. 050 3752585 (marja-liisa.kiiski@evl.fi) tai kirkkoherra Jouni Turtiainen p. 050 432 7515 (jouni.turtiainen@evl.fi).