Johtava diakoniaviranhaltija
Ylä-Savon seurakuntayhtymä/Iisalmen seurakunta

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.11.2020

Iisalmen seurakunnassa on haettavana

JOHTAVAN DIAKONIAVIRANHALTIJAN virka

Johtava diakoni toimii diakonia- ja lähetystiimin lähiesimiehenä. Johtavalla diakonian viranhaltijalla on vastuu diakonian ja lähetyksen tiimin johtamisesta ja kehittämisestä. Tiimimme kuuluu 4 diakoniaviranhaltijaa, lähetyssihteeri ja vastaava kirpputorityöntekijä. Tehtävään kuuluu seurakunnan diakonian ja lähetyksen kokonaissuunnittelua, hallinnollisia tehtäviä, sekä asiakastyötä. Diakonian viranhaltija osallistuu myös muuhun seurakuntatyöhön.

Valitulta odotetaan oma-aloitteisuutta, ammatillista ja itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tieto- ja viestintätekniikan hallintaa. Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä.

Viran kelpoisuusehdot on määritelty Kirkkohallituksen päätöksessä nro 124 tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista. Lisäksi edellytetään, että viranhaltijalla on tai hän sitoutuu hankkimaan lähiesimiehen johtamista tukevan koulutuksen. Hakijan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Viran palkkaus määräytyy KirVESTES:n mukaan vaativuusryhmän 503 mukaisesti ja peruspalkka on 2 504,02 euroa/kk, lisäksi maksetaan kokemuslisää aikaisemman työn perusteella. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) terveydentilastaan sekä KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Virka täytetään ehdollisena ja valinta vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Diakonian virka on haettavana 11.11.-30.11.2020 välisen ajan ja täytettäväksi 1.2.2021 alkaen, tai siitä lähtien kun erikseen sovitaan. Hakemukset tulee lähettää Kirkko HR:n kautta. Hakemuksen pääsee täyttämään osoitteessa www.ylasavonseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat. Hakuaika päättyy 30.11.2020 klo 15.00

Lisätietoja antaa vs. johtava diakoniaviranhaltija Tanja Reinikainen p. 044 7335 228, tanja.reinikainen@evl.fi ja kirkkoherra Sanna Komulainen p. 044 7335 200, sanna.komulainen@evl.fi.

Hakijoiden tulee varautua 3.12.2020 järjestettävään haastatteluun.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot