(Poistunut julkaisusta)

Johtava diakoniaviranhaltija
Sastamalan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.10.2020

Johtava diakonian viranhaltija

Sastamalan seurakunnassa on haettavana johtavan diakonian viranhaltijan virka.

Viranhaltijan tehtäviin kuuluu diakonityön perustehtävien lisäksi toimia työalajohtajana ja diakoniatyöntekijöiden lähiesimiehenä. Viranhaltija toimii esittelijänä ja sihteerinä seurakunnan diakoniatyöryhmässä, laatii ehdotuksen seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä seuraa toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista ja laatii toiminta- ja talouskertomuksen edelliseltä vuodelta.

Viran menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on johtamistaitoa ja kokemusta suuren seurakunnan diakoniatyöstä, yhteistyökykyä, työelämä- ja yhteisöosaamista sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen. Viranhaltijan esimiehenä toimii kirkkoherra.

Kelpoisuusvaatimuksena johtavan diakonian viranhaltijan virkaan on kirkkohallituksen hyväksymä, diakonian virkaan kelpoisuuden antava, tutkinto (Kirkon säädöskokoelma nro 124). Johtavalta diakonian viranhaltijalta vaaditaan lisäksi johtamistaidon koulutusta.

Virkaan valittavan on oltava Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Virkaan sovelletaan 6 kk koeaikaa.

Hakuaika päättyy 30.10. klo 13.00. Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Aittalahdenkatu 12, 38200 Sastamala tai sähköpostitse kirkkoherra Vesa Aurénille (vesa.auren@evl.fi).

Virka täytetään 21.1.2021 lukien.

Lähempiä tietoja virasta antaa vs. johtava diakonian viranhaltija Aira Putkonen (050 314 9041) tai kirkkoherra Vesa Aurén (050 314 9001).