Johtava diakonianviranhaltija

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Tuiran seurakunta
Tietoa tehtävästä

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana johtava diakonian virka, sijoituspaikkana Tuiran seurakunta

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Diakoniatyön kehittäminen, suunnittelu, organisointi ja toteutus seurakunnan tavoitteiden mukaisesti
Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Diakonian viranhaltijoiden lähiesimies Oulun seurakuntayhtymän määrittelemien tiimiesimiehen vastuualueiden mukaisesti
- Osallistuminen diakonian asiakastoimintaan ja kriisityöhön sekä tarvittaessa leiri, retki ja viriketoimintaan
- Yhteistyön edistäminen seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Yhteistyösuhteiden hoitaminen muihin seurakuntiin, hiippakuntaan ja kokonaiskirkkoon
- Yhteistyön kehittäminen viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
- Työalan sisäinen ja ulkoinen viestintä
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Työalansa ensisijainen asiantuntija seurakunnassa

Viran tehtäviin voi kuulua työskentelyä toisessa seurakunnassa Oulun seurakuntayhtymän alueella.

Huomioitavaa
Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä ote rikosrekisteristä (KL 6:33§) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kelpoisuusehdot
Diakonian viran haltijalta sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). Tai vanhanmuotoinen piispankokouksen hyväksymä diakoniatutkinto.
Tutkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja.

Eduksi katsotaan
Odotamme viranhaltijalta kiinnostusta hankkeiden ja projektien kehittämiseen, valmiutta yhteisölähtöiseen työotteeseen ja kykyä seurakuntalaisten osallisuuden huomioimiseen. Johtamiskoulutus ja -kokemus on eduksi viran onnistuneelle hoitamiselle.

Palvelussuhteen ajankohta 1.10.2021

Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 503 mukainen. Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta).

Koeaika 6 kk

Hakuaika päättyy 3.5.2021 klo 15. Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa.

Virkasuhteen täyttää Tuiran seurakuntaneuvosto.

Yhteystiedot

Ilmianna kiinnostuksesi tai vinkkaa kaverille 3.5.2021 mennessä! Hakemuksen voit täyttää "Tutustu työpaikkaan" -linkin kautta.

Lisätietoja saat Tehtävää koskevat tiedustelut  tiimiesimies, johtava diakonian viranhaltija Ilma-Elina Mukari p. 040 574 7065 tai kirkkoherra Niilo Pesonen p. 044 316 1584. Sähköistä hakemista koskevat tiedustelut Mira Karppinen p. 044 316 1422 tai Ritva Sanaksenaho p. 044 316 1468.

Tutustu työpaikkaan
Tietoa työnantajasta