(Poistunut julkaisusta)

Johtava asiantuntija
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.10.2019

Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Näin se luo parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkailleen ja vierailijoilleen. Kaupungin perustehtävänä on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluja ja luoda edellytyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. Toimiva kaupunki näkyy konkreettisina tekoina, valintoina ja arkea helpottavina asioina ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Tavoitteenamme on olla myös Euroopan houkuttelevin osaamiskeskittymä yrityksille ja yksilöille, jotka haluavat tehdä maailmasta paremman paikan. Osaavan henkilöstön saatavuuden varmistaminen on yksi onnistumisemme edellytyksistä.
 

Oletko hyvä verkostoitumaan ja vakuuttava esiintyjä? Innostutko ihmisistä ja laaja-alaisesta yhteistyöstä? Löytyykö sinulta näkemyksellisyyttä ja sinnikkyyttä viedä asiat maaliin? Mikäli vastasit kysymyksiin kyllä, saatat olla etsimämme

Strategisen resursoinnin johtava asiantuntija

Haemme johtavaa asiantuntijaa Stadin HR:n strategisen resursoinnin yksikköön. Tehtävänäsi on edistää työvoiman saatavuutta Helsingin kaupungin toiminnan kannalta keskeisten ammattiryhmien osalta sekä edistää kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksia. Toimit yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien, kuten korkeakoulujen ja valtakunnallisen tason toimijoiden kanssa.

Muodostat kokonaiskuvan toimialoilla ja liikelaitoksissa tehtävästä korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyöstä työvoiman saatavuuden näkökulmasta ja kehität systemaattisesti työvoiman saatavuuden kannalta keskeisiä rakenteita kaupunkiorganisaatiossa. Ennakoit muutostarpeita ja haet vaikutteita kehittämistyöhön myös julkisen sektorin ulkopuolelta. Edistät harjoitteluohjelmien rakentamista yhteistyössä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa niin ennakoivan rekrytoinnin kuin tutkintoon johtavan koulutuksen osalta. Luot rakenteet kansainvälisen rekrytoinnin toteuttamiselle työvoimapula-alojen näkökulmasta ja koordinoit toimenpiteiden käynnistymistä ja kehittämistä. Teet yhteiskunnallista vaikuttamistyötä tiiviissä yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Vaikutat työlläsi myönteisen henkilöstökokemuksen kehittymiseen ja kaupungin työantajakuvaan.

Tehtävässä menestymisen edellytykset:
Tunnet koulutusjärjestelmät ja niiden erilaiset mahdollisuudet työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Tuotat ratkaisuehdotuksia ja jäsenneltyjä tietoon pohjautuvia esityksiä, joita viestit ja edistät sujuvasti verkostoissa niin kaupungin sisällä kuin ulkoisissa sidosryhmissä.

Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja osaat yhdistää oman tekemisesi osaksi koko organisaation tavoitteiden toteutumista. Olet hyvin verkostoitunut ja aktiivinen toimija ja kykenet vaikuttamaan strategisella tasolla. Sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hallitset sujuvasti suullisen ja kirjallisen suomen ja englannin sekä vähintään tyydyttävästi ruotsin kielen.

Luemme eduksi julkishallinnon tuntemuksen ja aiemmat kokemukset verkostotyöskentelystä.

Tarjoamme sinulle:
Tarjoamme erinomaiset urakehitys- ja koulutusmahdollisuudet, loistavan työyhteisön ja porukkahengen, mahdollisuuden monipuoliseen työssä oppimiseen sekä laaja-alaiset työhyvinvointia tukevat palvelut.

Tehtävä on vakinainen ja siinä on kuuden kuukauden koeaika. Ennen tehtävän vastaanottoa sinun tulee toimittaa työterveyshuollon lausunto edellytyksistäsi hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä raportoit strategisen resursoinnin yksikön vetäjälle ja teet tiivistä yhteistyötä kaupunkitasoisen HR -johtotiimin jäsenten sekä Stadin HR-verkoston kanssa.

Lisätietoja tehtävästä antaa strategisen resursoinnin päällikkö Tarja Näkki p. 0405260620 ke 23.10. klo 12.00-14.30 ja ma 28.10. klo 13.30-15.00 tai tarja.nakki@hel.fi.