(Poistunut julkaisusta)

Johtava asiantuntija
Maanmittauslaitos

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.11.2018

Miltä kuulostaisi työskennellä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Haluatko olla mukana parantamassa paikkatietojen saatavuutta ja edistämässä paikkatietojen hyödyntämistä, tukemassa parempaa päätöksentekoa Suomessa ja Euroopassa? Näköalapaikkoja emme tarjoa, vaan maisemien ihailemisen sijaan etsimme etulinjan etenijää, periksiantamatonta tekijää.

Tehtävän kuvaus

Haemme Paikkatietoinfrastuktuurin palvelut -osastolle johtavaa asiantuntijaa vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2019 alkaen (tai sopimuksen mukaan tammi-helmikuussa 2019). Tehtävä todennäköisesti myöhemmin vakinaistetaan.

Osastomme vastaa Suomessa kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanon tuen ja kehittämisen tehtävistä. Opastamme INSPIRE-direktiivin toimeenpanon kiemuroissa virastoja, kuntia ja yrityksiä. Osallistumme INSPIREn kehittämiseen, tulevaisuuden ratkaisujen linjaamiseen pohjoismaisen ja eurooppalaisen yhteistyön kautta. Verkostoissa toimiminen on työmme ytimessä.

Osastomme huolehtii Paikkatietoikkunan www.paikkatietoikkuna.fi kehittämisestä ja ylläpidosta. Osallistumme aktiivisesti Maanmittauslaitoksen ja hallinnonalan merkittäviin hankkeisiin kuten Paikkatietoalustan www.paikkatietoalusta.fi kehittämistyöhön.

Johtavan asiantuntijan tehtävässä vastuullasi on osastollamme toimivan INSPIRE-sihteeristön työn koordinointi ja vetovastuu lähiesimiehen roolissa. Huolehdit koulutuksen ja neuvonnan järjestämisestä julkishallinnon organisaatioille ja yrityksille. Osallistut pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen paikkatietoyhteistyöhön.

Olet aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Suomessa vuonna 2019 järjestettävää INSPIRE-tapahtumaa, jossa luodataan uusia teknologioita ja käytäntöjä paikkatietojen helpommalle hyödyntämiselle eri toimialoilla. Toimenkuvaasi kuuluu myös Paikkatietoalusta-hankkeen INSPIRE-osaprojektin toteuttamiseen liittyviä tehtäviä.

 

Hakijalta odotamme

- soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (esim. tietotekniikka, maanmittaus tai maantiede)
- vankkaa osaamista paikkatietoalan kehittämistehtävistä
- paikkatiedon infrastruktuurin ja INSPIREn periaatteiden tuntemusta
- erinomaista organisointikykyä
- aktiivista, joustavaa ja yhteistyökykyistä työotetta
- kykyä ja halua oppia uutta ja omaksua nopeasti uusia kokonaisuuksia
- kykyä verkostoitua ja tehdä yhteistyötä erilaisten sidosryhmätoimijoiden kanssa
- matkustusmahdollisuutta

- sujuva suomen ja englannin kielen taito
 

Kokemus esimiestehtävistä.

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkka määräytyy Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän tyyppitehtävän 11 tai 12 mukaan hakijan kokemuksesta ja osaamisesta riippuen. Tyyppitehtävän 11 palkka on 3607,18 /kk ja tyyppitehtävän 12 palkka 3913,93 /kk. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tyyppitehtävän palkasta. Esimerkiksi jos henkilökohtaisen suoriutumisen osuus on 17%, kokonaispalkka on noin 4220 euroa/kk.

 

Edut

Olemme moderni työpaikka. Meillä on mahdollista tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta luottamuksen hengessä. Työajoissamme on joustoa, ja työ- ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen koetaan meillä erittäin hyväksi. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

 

Tehtävän hakeminen

Tutustu tehtävään (ID 30-467-2018) valtiolle.fi-sivustolla ja hae tehtävää 13.12.2018 klo 16:15 mennessä.

 

Lisätietoja tehtävästä

Panu Muhli

Osastonjohtaja

+358407207861

panu.muhli@maanmittauslaitos.fi

 

 

Lisätietoja: Tutustu Paikkatietokeskukseen