Johtava asiantuntija, tiedolla johtaminen ja tilannekuva (BI, Data Analyst), 2 tehtävää
Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 18.11.2020

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Datan ja analytiikan hyödyntämisellä on keskeinen merkitys tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Helsinki on juuri julkaissut datastrategian (https://digi.hel.fi/esittely/helsinki-datastrategia/). Sen keskeisenä tavoitteena on kehittää kaupungin tietojohtamista ja siihen liittyen toimintaympäristön ja palveluiden tilannekuvan muodostamista.

Haemme nyt kaupunginkanslian strategiaosastolle kahta johtavaa asiantuntijaa tietojohtamisen alueelle. Tarjoamme aitiopaikkoja, joissa pääsee kehittämään dataa ja analytiikkaa hyödyntäviä ratkaisuja kaupunkilaisten hyväksi - eettisesti vastuullisella tavalla ja asukkaiden ehdoilla.

Strategiaosasto on perustettu kaupunginkansliaan vuoden 2020 alusta vastaamaan Helsingin kaupungin eri yksiköiden strategisen ajattelun lisäämisestä ja strategian toimeenpanon vauhdittamisesta. Osasto palvelee kaupungin eri toimialoja ja keskushallintoa vuoden 2021 alusta seuraavien yksiköiden kautta: strategia-, kaupunkitieto-, kehitys- ja digitalisaatioyksikkö.

Toinen rekrytoitavista asiantuntijoista sijoittuu digitalisaatioyksikön data ja analytiikka -tiimiin, jossa hän koordinoi kaupunkiyhteisten johdon työpöytäratkaisujen kehittämistä. Hän kehittää tiedolla johtamisen työkaluja ja data-arkkitehtuuria, joilla edistetään datojen integraatiota ja hyödynnettävyyttä eri datalähteistä ja yli organisaatiorajojen.

Toinen asiantuntija puolestaan sijoittuu kaupunkitietoyksikön tietopalvelut ja raportit -tiimiin, jossa hän koordinoi kaupunkiyhteisen toimintaympäristön ja palveluiden tilannekuvan muodostamista ja kehittämistä. Hän kehittää tiiviissä yhteistyössä kaupungin toimialojen ja keskushallinnon toimijoiden kanssa tiedolla johtamisen tietomalleja, eri datalähteissä ylläpidettävien tietojen hyödynnettävyyttä tilannekuvaraporteissa sekä tilannekuvaraporttien ylläpitoprosesseja.

Asiantuntijat tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä. Molemmissa rooleissa tiedolla johtamisen ja sitä tukevien välineiden käyttöönoton edistäminen koko kaupunkiorganisaatiossa on keskeinen osa työnkuvaa.

Valittavilta henkilöiltä odotetaan kykyä ymmärtää kaupungin keskeisiä tiedolla johtamisen haasteita ja tarpeita sekä osaamista ja kokemusta nykyaikaisten tiedolla johtamisen työkalujen, kuten Power BI tai SAP Analytics Cloud, hyödyntämisestä. Heillä tulee olla kyky kehittää johdon raportointia palvelevaa data-arkkitehtuuria ja tiedolla johtamisessa tarvittavia tietomalleja ja raportointiratkaisuja. Työtehtävissä onnistuminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä johtaa tuloksellisesti laaja-alaisia projekteja, joihin osallistuu eri alojen asiantuntijoita kaupunkiorganisaation sisältä ja sen ulkopuolelta.

Tehtävän kelpoisuusehto:
Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai muulla tavoin osoitettu riittävä ja työtehtävien edellyttämä ammattiosaaminen. Suomen ja englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Eduksi luetaan:
Eduksi lasketaan kokemus vaativasta datan käsittelystä, analysoinnista ja visualisoinnista sekä ymmärrys strategiatyöstä suuressa palveluorganisaatiossa.

Hakuohjeet:
Täytä hakemus Hae paikkaa -linkin kautta sähköisesti. Täytä lomakkeeseen koulutuksen osalta vain valmiit ja keskeneräiset korkeakoulututkinnot ja työkokemuksen osalta tehtävän kannalta oleellinen työkokemus viimeiseltä kymmeneltä vuodelta. Liitä hakemukseen CV, jossa tarkemmat ja kattavammat tiedot (max. 2 sivua). Hakemuslomake toimii hakukirjeenä, joten erillistä hakemuskirjettä ei tarvitse liittää hakemukseen. Hakuaika päättyy 21.12.2020 klo 9:00.

 

 

 

 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1399910
  • Tehtäväalue: Julkishallinto/järjestöt, IT/tietoliikenne, Muu
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki
  • Lisätietoja antaa: Kaupunkitietoyksikön tietopalvelut ja raportit -tiimi: Ari Jaakola, tilasto- ja tietopalvelupäällikkö, 040 334 4757, to 14-16 . Digitalisaatioyksikön data ja analytiikkatiimi: Kimmo Karhu, tiedolla johtamisen päällikkö, 040 757 6871, ma klo 14-16